PL EN


Journal
2016 | 26 | 1 | 49-59
Article title

Łódź as an arena of grand sport events: selected examples

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper presents Łódź as a city where major sports events are held. Several sports facilities are featured which make it possible to organize various kinds of events, including international ones. In recent years, based on the existing infrastructure, several such events, for instance European or world championships, have been held in Łódź. The city is also perceived as a leading centre for volleyball competitions (league matches, Champions League, World League, European Championship, World Championship).
Journal
Year
Volume
26
Issue
1
Pages
49-59
Physical description
Dates
published
2016-06-30
Contributors
 • University of Lodz, Institute of Urban Geography and Tourism Studies, Department of Tourism Geography
References
 • ALEJZIAK W., 2008, Wielkie wydarzenia sportowe jako czynnik walki konkurencyjnej na globalnym rynku turystycznym, [in:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, G. Gołembski (ed.), Gremium Ekspertów Turystyki, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, pp. 52-66.
 • BOŃCZAK B., 2013a, Aktywne formy turystyki – problemy terminologiczne, [in:] Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, R. Wiluś, J. Wojciechowska (eds.), ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 4, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 49-62.
 • BOŃCZAK B., 2013b, Turystyka aktywna, kwalifikowana czy sportowa? Wzajemne relacje między zjawiskami w świetle literatury polskiej i zagranicznej, [in:] Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, R. Pawlusiński (ed.), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 121-134.
 • BOSIACKI S., 2015, Wydarzenia sportowe jako atrakcja turystyczna na przykładzie miasta Poznania, [in:] Turystyka sportowa – kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, M. Kazimierczak (ed.), Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, pp. 119-128.
 • BORZYSZKOWSKI J., 2011, Wpływ eventu na rynek turystyczny – przykład ślubu księcia Williama i Kate Middleton, Turystyka Kulturowa, 6, pp. 4-16.
 • BRUMM K., 2012, Fanoturystyka – kibice sportowi w pozytywnym świetle, Wyd. K&A K.M.A. Karasik, Poznań, 84 pp.
 • BUDNER W., 2014, Organizacja wielkich imprez sportowych jako wyraz wzrostu konkurencyjności miasta, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań, www.klub-biegacza.pl/artykuly/29/imprezy_sportowe_prof_budner.pdf.
 • FAULKNER B., 1993, Evaluating the Tourism Impact of Hallmark Events, Occasional Paper, 16, Bureau of Tourism Research, Canberra, 22 pp.
 • GETZ D., 2008, Event Tourism: Definition, Evolution, Research, Tourism Management, 29, pp. 403-428.
 • GIBSON H.J., 1998, Sport tourism: a critical analysis of research, Sport Management Review, 1, pp. 45-76.
 • HADZIK A., 2014, Turystyka sportowa ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych widowisk sportowych, AWF Katowice, 131 pp.
 • HADZIK A., TOMIK R., RYŚNIK J., 2015, Międzynarodowe widowisko sportowe jako przykład produktu turystyki sportowej, [in:] Turystyka sportowa – kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, M. Kazimierczak (ed.), Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, pp. 129-137.
 • HINCH T., HIGHAM J., 2011, Sport Tourism Development, Channe View Publ. – XVIII, Bristol, Buffalo, Toronto, 258 pp.
 • JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., DYBA W., MARCIŃCZAK S., TANAŚ S., 2008, Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Łodzi. Plany, perspektywy, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • KACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2010, Produkt turystyczny – pomysł, organizacja, zarządzanie, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa, 447 pp.
 • KAZIMIERCZAK M., MALCHROWICZ-MOŚKO E., 2013, Turystyka sportowa – specyfika i trendy rozwojowe, Folia Turistica, 28, pp. 67-90.
 • KOZAK M., 2010, Wielkie imprezy sportowe – korzyść czy strata?, Studia Regionalne i Lokalne, 1(39), pp. 48-69.
 • KOZAK M., 2015, Analiza mechanizmu wielkiej imprezy sportowej, [in:] Turystyka sportowa – kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, M. Kazimierczak (ed.), Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, pp. 18-27.
 • LISZEWSKI S. (ed.), 2010, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, 176 pp.
 • MOKRAS-GRABOWSKA J., 2015, Turystyka aktywna – zagadnienia terminologiczne i klasyfikacje, [in:] Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (eds.), Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, pp. 11-25.
 • OTTEVANGER H.J., 2007, Sport Tourism: Factor of influence on sport events visit motivation, Master of Arts in European Tourism Management, Bournemouth University (UK), pp. 7-28.
 • PIECHOTA N., 2015, Zarys założeń metodologicznych badań nad wpływem wydarzeń sportowych i turystyki biznesowej na konkurencyjność miast, [in:] Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, M. Makowska-Iskierka (ed.), ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 6, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 149-158.
 • ROSE A.K., SPIEGEL M.M., 2011, Do mega sporting events promote international trade?, SAIS Review of International Affairs, 31, 1, Winter-Spring, pp. 77-85.
 • SOBIERAJSKA K., 2015, Wpływ wielkich wydarzeń sportowych na turystykę w Łodzi – przykład Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 – praca magisterska napisana pod kier. prof. B. Włodarczyka w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu UŁ.
 • STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2015, Czy turystyka może nie być aktywna? O potrzebie podziałów i klasyfikacji turystyki, [in:] Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (eds.), Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, pp. 39-51.
 • SZNAJDER A., 2015, Marketing sportu, PWE, Warszawa, 310 pp.
 • ŚNIADEK J., 2013, Wpływ megaeventów sportowych na społeczność i gospodarkę kraju goszczącego, Zeszyty Naukowe, 26: Gospodarka turystyczna w XXI wieku, Wyd. Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań, 124 pp.
 • TUREK M., 2007, Wielkie imprezy sportowe i ich długoterminowy wpływ na turystykę, [in:] Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego regionów europejskich, M. Turek (ed.), Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości – Szkoła Wyższa w Sopocie, Sopot, 42 pp.
 • WEED M., BULL CH., 2005, Sport tourism: participations, policy and providers, Butterword-Heinemann, Oxford.
 • WŁODARCZYK B. (ed.), 2011, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, ROTWŁ, Łódź, 188 pp.
 • WŁODARCZYK B. (ed.), 2012, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 roku, ROTWŁ, Łódź, 205 pp.
 • http://fotopolska.eu/stadiony; 10.06.2016.
 • http://lodz.fotopolska.eu; 10.06.2016.
 • http://myself.rogatek.pl; 10.06.2016.
 • http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/416277/znamy-wizualizacje-stadionu-orla-lodz; 10.06.2016.
 • http://stadiony.net/stadiony/pol/stadion_lks_lodz; 10.06.2016.
 • http://www.eventim.pl; 10.06.2016.
 • http://www.fakt.pl/sport/pilka-nozna; 10.06.2016.
 • https://www.youtube.com; 10.06.2016.
 • www.atlasarena.pl; 10.06.2016.
 • www.lodz.gazeta.pl; 10.06.2016.
 • www.lodz.sport.pl; 10.06.2016.
 • www.mmlodz.pl; 10.06.2016.
 • www.mosir.lodz.pl; 10.06.2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_1515_tour-2016-0004
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.