PL EN


Journal
2016 | 26 | 2 | 33-37
Article title

Evaluation of the visual attractiveness of the landscape in selected areas in Poland

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the article photographs presenting the natural landscape of various areas of Poland: lowlands, highlands, lake districts, mountains, cliffs and dune coastlines, have been analyzed. Moreover, photographs presenting diverse natural landscapes in a single image were selected too. The purpose of this article is to answer to the following questions: Do tourists appreciate diverse natural landscapes more highly?; Is there any difference between men and women?; Do national tourists differ from foreign tourists? The study was conducted among a group of 174 students of Geography and Spatial Development as well as among foreign students who had come to Poland on the Erasmus program. The research took place between October 2015 and May 2016.
Journal
Year
Volume
26
Issue
2
Pages
33-37
Physical description
Dates
published
2016-12-30
Contributors
 • University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Study, Department of Regional Geography of World
References
 • DRABAREK A., 2011, Atrakcyjność turystyczna a rozmieszczenie bazy noclegowej w Indonezji w początkach XXI wieku, master thesis, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 6–57.
 • JAKIEL M., 2015, Ocena atrakcyjność wizualnej krajobrazu dolinek krakowskich – możliwości zastosowania w planowaniu przestrzennym, ser. „Współczesne Problemy i Kierunki Badawcze w Geografii”, 3, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, pp. 91–107.
 • JAKIEL M., BERNATEK A., 2015, Postrzeganie wybranych typów krajobrazu przez rożne grupy kulturowe na przykładzie mieszkańców Krakowa i Stambułu, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 29, pp. 93–107.
 • KISTOWSKI M., 2007, Metoda delimitacji i oceny wartości wizualno-estetycznej jednostek krajobrazowych i jej zastosowanie dla obszaru województwa pomorskiego, [in:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, K. Ostaszewska, I. Szumacher, S. Kulczyk, E. Malinowska (eds.), Warszawa, pp. 677–695.
 • KONDRACKI J., 1976, Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej, PWN, Warszawa, pp. 7–154.
 • KOWALCZYK A., 2000, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 88–97.
 • LESZCZYCKI S., 1988, Mikroregiony i krajobrazy antropogeniczne, [in:] Krajobrazy Polski lokalnej, M. Stalski, Z. Szlązak (eds.), ser. „Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny”, 13, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • LITWIN U., BACIOR S., PIECH I., 2009, Metodyka waloryzacji i oceny krajobrazu, „Геодезія, картографія і аерофотознімання”, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków, pp. 14–25.
 • MIROWSKA N., KRYSIAK S., 2015, Atrakcyjność wizualna krajobrazu doliny Mrogi i jej sąsiedztwa w gminie Dmosin, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica, 14, pp. 25–35.
 • PIRASZEWSKA K., 2004, Przyrodnicze uwarunkowania rozmieszczenia turystycznej bazy noclegowej w Tajlandii, master thesis, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 4–45.
 • ŚLESZYŃSKI P., 2000, Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu okolic Pińczowa, Prace i Studia Geograficzne, 27, pp. 198–233.
 • TERTELIS P., 2012, Walory turystyczne a rozmieszczenie bazy noclegowej w Nepalu na początku XXI wieku, master thesis, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 6–122.
 • www.jtbonline.org; 5.01.2015.
 • www.pot.gov.pl; 5.01.2015.
 • www.sjp.pwn.pl/sjp/krajobraz,2474847.html; 15.07.2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_1515_tour-2016-0011
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.