PL EN


Journal
2016 | 26 | 2 | 39-47
Article title

The importance of benchmarking in the innovative activities of tourism enterprises: The case study of LOT SA Polish Airlines

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this article is to identify the importance of benchmarking as a source of innovation in the activities of tourism enterprises through the case study of LOT S.A. Polish Airlines. To expand, the objective was to identify the departments within the company which used benchmarking as a stimulus to create a new or improve an existing offer. The subject was an airline belonging to Star Alliance and 27 employees from selected departments. The study used questionnaires and. with managers of selected departments only, open standardized interviews. Statistical inference methods, including a chi-square test, were applied to analyse the data. Although the introduction of benchmarking in the company's structure allows for a quick escape route from a cycle of limitation in the company’s own culture and standard behaviour (and the acquisition of knowledge during the process gives rise to new and innovative ideas) the importance of this method in innovative activities did not result in any practical application. A lack of knowledge about benchmarking was noticeable, and an identification of this method with a simple competitive analysis resulted in failures in business activity as well as a lack of creativity in its application.
Journal
Year
Volume
26
Issue
2
Pages
39-47
Physical description
Dates
published
2016-12-30
Contributors
 • University of Rzeszow, Department of Physical Education, Division of Tourism and Recreation
References
 • ACZEL A.D., 2000, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa, 739 pp.
 • BANK J., 1997, Zarządzanie przez jakość, Wyd. Gebethner & Ska, Warszawa, 236 pp.
 • BEDNARCZYK M., NAJDA-JANOSZKA M., 2014, Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym Polski, Wyd. CeDeWu, Warszawa, 243 pp.
 • BOGAN CH.E., CALLAHAN D., 2001, Benchmarking in rapid time, Industrial Management, 43, 2, pp. 28-33.
 • BOGAN CH.E., ENGLISH M.J., 2006, Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Wyd. Helion, Gliwice, 416 pp.
 • BOXWELL R.J. Jr, 1994, Benchmarking for Competitive Advantage, McGraw-Hill, New York, 224 pp.
 • BRACKENBURY M., 2004, Has innovation become a routine practice the enables companies to stay ahead of competition in the travel industry?, Paris, OECD Publishing, pp. 1-8, http://www.oecd.org/industry/tourism/34267968.pdf; 17.02.2017.
 • BRATNICKI M., STRUŻYNA J. (eds.), 2001, Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 205 pp.
 • BRILMAN J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa, 262 pp.
 • CZEKAJ J., 1995, Benchmarking – metoda racjonalizacji organizacji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 9, pp. 5-7.
 • CZYŻ-GWIAZDA E., 2006, Rozwój controllingu procesów w małych i średnich przedsiębiorstwach z wykorzystaniem benchmarkingu, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 1101, pp. 23-33.
 • FRANCUZ P., MACKIEWICZ R., 2007, Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce, Wyd. KUL, Lublin, 654 pp.
 • GABRUSEWICZ G., KAMELA-SOWIŃSKA A., POETSCHKE H., 1998, Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa, 267 pp.
 • GADOMSKA-LILA K., 2011, Budowanie kultury innowacyjności w świetle badań empirycznych, Współczesne Zarządzanie, 1, pp. 124-133.
 • GARVIN D.A., 1993, Building a learning organization, Harvard Business Review, 71, 4, pp. 78-91.
 • GIERCZAK B., 2014, Ocena wykorzystania źródeł wiedzy w procesie benchmarkingu przez pracowników PLL LOT a poprawa jakości usług turystycznych, [in:] Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, G. Gołembski, A. Niezgoda (eds.), Wyd. UE w Poznaniu, Poznań, pp. 110-126.
 • GIERCZAK-KORZENIOWSKA B., 2016, Motywy i cele zastosowania benchmarkingu w transporcie lotniczym na przykładzie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A, Studia Oeconomica Posnaniensia, 4, 7, pp. 77-90, doi: 10.18559/SOEP.2016.7.4
 • GRUDZEWSKI W.M., HAJDUK I.K., 2000, Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa, 332 pp.
 • HAFFER M., 1997, Proces benchmarkingu jako metoda doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, Prace Naukowe AE Katowice, Katowice, pp. 83-93.
 • HJALAGER A.M., 2010, A review of innovation research in tourism, Tourism Management, 31, pp. 1-12, doi: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.08.012
 • HOLLINS B., SHINKINS S., 2009, Zarządzanie usługami – projektowanie i wdrażanie, PWE, Warszawa, 285 pp.
 • JANUSZEWSKA M., NAWROCKA E., 2015, Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych jako czynnik rozwoju regionu turystycznego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 393, pp. 111-119, doi: https://doi.org/10.15611/pn.2015.393.11
 • KAMANDE A.G., 1997, Benchmarking of Performance Measure Used in UK Engine Plants, Msc thesis, Cranfield University, Cranfield, 26 pp.
 • KARLÖF B., ÖSTBLOM S., 1995, Benchmarking – równaj do najlepszych, Wyd. „Zarządzanie i Finanse – Józef Śnieciński”, Warszawa, 246 pp.
 • KOSIŃSKI M., 2004, Benchmarking, czyli porównywanie się z najlepszymi, [in:] K. Lisiecka (ed.), Jak budować przewagę konkurencyjną firmy, RWTÜV Polska, Katowice, pp. 69-74.
 • KOWALCZYK L., 2003, Benchmarking w zarządzaniu usługami publicznymi, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, „Zarządzanie i Marketing”, 23, 964, pp. 112-122.
 • KOSTERA M., 2003, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa, 222 pp.
 • LISIECKA K., 2004, Jak budować przewagę konkurencyjną firmy, RW TÜV Polska, Katowice, 99 pp.
 • MARCISZEWSKA B., 2014, [in:] G. Gołembski, A. Niezgoda (eds.), Turystyka wobec zmian współczesnego świata – zmiany, bariery, innowacje, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań, pp. 241-251.
 • MICZYŃSKA-KOWALSKA M., 2005, Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 1086, pp. 183-191.
 • NIEDZIELSKI P., RYCHLIK K., MARKIEWICZ J., 2008, Innowacyjne przedsiębiorstwo sektora usług – nowe ścieżki rozwoju, IV Konferencja Naukowa z cyklu „Wiedza i innowacje. Fundusze unijne i przedsiębiorstwa w rozwoju nauki i gospodarki”, Kraków 2008.
 • Oslo Manual. The Measurement of Scientific and Technological Activities. Proposed Guidelines for Collecting an Interpreting Technological Innovation Data, 2005, ODCE-EC-Eurostat.
 • PAVITT K., 2005, Innovation processes, [in:] J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson (eds.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University, Oxford, pp. 86–114.
 • PORTER M., KETELS CH., DELGADO M., 2007, The microeconomic foundations of prosperity: Findings from the Business Competitiveness Index, [in:] The Global Competitiveness Index 2007-2008, World Economic Forums, Geneve, pp. 51-81.
 • RAPACZ A., JAREMEN D.E., 2015, ICT a innowacje marketingowe w przedsiębiorstwach turystycznych, Logistyka, 2, pp. 1346-1354.
 • RYCHLEWSKI C., 1998, Wygrać mogą mądrzy i leniwi, Prawo i Gospodarka, nr 1, pp. 2-4.
 • SCHUMPETER J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa, 104 pp.
 • SIMATUPANG T.M., SRIDHARAN R., 2003, A benchmarking scheme for supply chain collaboration, Benchmarking: An International Journal, 9, 6, pp. 5-30, doi: https://doi.org/10.1108/14635770410520285
 • SOKOŁOWSKI A., 2010, Estymacja i testowanie hipotez, [in:] Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki, Wyd. Stat Soft Polska, Kraków, pp. 25-60.
 • STACHOWICZ-STANUSCH A., 2001, Kultura marketingowa przedsiębiorstw, PWN, Warszawa, 121 pp.
 • STANISZ A., 2001, Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA na przykładach z medycyny, Wyd. StatSoft Polska, Kraków, 532 pp.
 • STAWASZ E., 1999, Innowacje a mała firma, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 270 pp.
 • SUSZYŃSKI C., 2003, Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, 128 pp.
 • TIDD J., BESSANT J., PAVITT K., 2005, Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, 3rd ed., John Wiley, Hoboken, NJ, 602 pp.
 • WISZNIEWSKI W., 1999, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa, 140 pp.
 • WAWRZYNIAK B., 1999, Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku, Warszawa, 126 pp.
 • WRIGHT J.N., RACE P., 2004, The Management of Service Operations, Thomson Learning, Pensylwania, 346 pp.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_1515_tour-2016-0012
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.