PL EN


Journal
2017 | 27 | 2 | 105-111
Article title

The evolution of programs and teaching methods for tourism and leisure ecnonomics: The University of Physical Education in Krakow

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to answer the question: what can non-economic universities do to improve their curricula for economic modules and methods of implementation? Literature review, participant observation and descriptive statistics were used based on an original set of 430 projects from the ‘Marketing of tourism and leisure services’ course for the academic years 2014/15, 2015/16 and 2016/17. Adopting a student orientation as a long-term partner in the information exchange process, in line with the concept of relationship marketing, contributes to the intensification of the didactic process aimed at broadening knowledge of economic reality.
Journal
Year
Volume
27
Issue
2
Pages
105-111
Physical description
Dates
published
2017-12-30
Contributors
 • University of Physical Education in Kraków, Faculty of Tourism and Leisure, Department of Tourism Policy Economics and Management Section
 • University of Physical Education in Kraków, Faculty of Tourism and Leisure, Department of Tourism Policy Economics and Management Section
References
 • BIAŁEK N., CYRAN K., 2013, Aktywne metody dydaktyczne – subiektywne kompendium, [in:] Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, pp. 140-157.
 • BUK-CEGIEŁKA M., 2016, Metody i formy kształcenia studentów – orientacja w kierunku dydaktyki zaangażowanej, [in:] A. Karpińska, W. Wróblewska, K. Kowalczuk (eds.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, pp. 85-95.
 • CHMIELECKA E. 2013, Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, „Studia BAS”, 3(35), pp. 107-134.
 • CZERWIŃSKI K., 2008, Student jako partner w dialogu edukacyjnym – rzeczywistość czy utopia, [in:] A. Karpińska, W. Wróblewska (eds.), Dylematy dydaktyki szkoły wyższej w dialogu i perspektywie, Trans Humana, Białystok, pp. 185-194.
 • DENEK K., 2016, Interakcja uczestników procesu kształcenia akademickiego, [in:] A. Karpińska, W. Wróblewska, K. Kowalczuk (eds.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, pp. 31-45.
 • Description of the field education effects for first degree studies – general-academic profile, ‘Tourism and leisure’ field of study. [in Polish] Faculty of Tourism and Leisure, University of Physical Education, Kraków 2012.
 • Description of the field education effects for second degree studies – general-academic profile, ‘Tourism and leisure’ field of study [in Polish] Faculty of Tourism and Leisure, University of Physical Education, Kraków 2012.
 • Education standards for the fields of study: Tourism and leisure. Attachment No. 108 to Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 12 July 2007 on standards of education for particular fields and levels of education, as well as the mode of creation and conditions that the university must meet to conduct interdisciplinary and macrofields studies. [in Polish] Dz. U. Nr 164, poz. 1166.
 • KALISZEWSKA M., KLASIŃSKA B., 2008, Modernizowanie dydaktyki akademickiej: perspektywa systemologiczna, [in:] A. Karpińska, W. Wróblewska (eds.), Dylematy dydaktyki szkoły wyższej w dialogu i perspektywie, Trans Humana, Białystok, pp. 138-149.
 • KOLNY B., MACIEJOWSKI G., 2002, Ocena form nauczania a oczekiwania wobec prowadzących przedmioty marketingowe, [in:] Marketing w dydaktyce szkół wyższych – teraźniejszość i przyszłość, red. Z. Kędzior, Centrum Badań i Ekspertyz AE w Katowicach, Katowice, pp. 38-51.
 • KUPISIEWICZ Cz., 2012, Dydaktyka. Podręcznik akademicki, Impuls, Kraków.
 • LISZEWSKI S., 2011, Recenzja książki Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym pod red. J. Wyrzykowskiego i J. Maraka, WSH we Wrocławiu, Wrocław 2010, „Turyzm” 21/1–2, pp. 75-78.
 • Polish Qualification Framework. Knowledge, skills, social competences. [in Polish] Institute of Educational Research, Warsaw 2016.
 • Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 12 July 2007 on standards of education for particular fields and levels of education, as well as the mode of creation and conditions that the university must meet to conduct interdisciplinary and macrofields studies. [in Polish] Dz. U. nr 164, poz. 1166.
 • Short course curriculum for ‘Tourism and leisure’ field of study – Bachelor's degree – conducted since the academic year 1998/99 at the Academy of Physical Education named Bronisław Czech in Kraków. [in Polish] Academy of Physical Education, Kraków.
 • Statute of the Academy of Physical Education named Bronisław Czech. [in Polish] University of Physical Education, Kraków 2015.
 • SZCZECHOWICZ B., 2014, Dydaktyka marketingu branżowego w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakówie, [in:] A. Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor (eds.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, PWE, Warszawa, pp. 715-722.
 • WIKTOR J.W., 2002, Formy dydaktyki współczesnego marketingu. Wyzwania i uwarunkowania, [in:] Z. Kędzior (ed.), Marketing w dydaktyce szkół wyższych – teraźniejszość i przyszłość, Centrum Badań i Ekspertyz AE w Katowicach, Katowice, pp. 87-102.
 • WOJCIECHOWSKI T., 2000, Dydaktyka marketingu, http://forumakad.pl/archiwum/2000/09/17.html; 19.10.2013.
 • WRÓBLEWSKA W., 2008, Zmiany w kształceniu akademickim, [in:] A. Karpińska, W. Wróblewska (eds.), Dylematy dydaktyki szkoły wyższej w dialogu i perspektywie, Trans Humana, Białystok 2008, pp. 14-21.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_1515_tour-2017-0019
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.