PL EN


2020 | 17 | 149-166
Article title

Użycie kursywy w poezji Klary Nowakowskiej

Content
Title variants
EN
The Use of Italics in the Poetry by Klara Nowakowska
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedmiotem rozważań jest relacja między zapisem a znaczeniem w poezji Klary Nowakowskiej. Analizując zapisywane kursywą fragmenty wierszy pod względem składni, leksyki, rytmiczności oraz umiejscowienia w tekście, autor artykułu przedstawia ich odmienność i tłumaczy typograficzne wyróżnianie. Prowadzi to do głębszych rozważań nad wierszem jako tekstem graficznym i analogii między budową wypowiedzi poetyckiej i dziełem muzycznym.
EN
The article reflects upon the record and its meaning in the poetry of Klara Nowakowska. By analyzing the italicized parts in terms of syntax, lexis, rhythm as well as their position in the text, the author of the article presents their diversity and explains the typographical distinctions. It leads to deeper reflections upon the poem as a graphical text and to the analogy between a poetic utterance and a musical piece.
Year
Issue
17
Pages
149-166
Physical description
Dates
published
2020-12-30
Contributors
  • Instytut Filologii Polskiej. Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15290_bsl_2020_17_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.