PL EN


Journal
2017 | 19 |
Article title

Działalność szkoły brackiej w Mohylewie od II połowy XVI wieku do XVIII wieku

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W II połowie XVI wieku w Wielkim Księstwie Litewskim zaczęły powstawać bractwa cerkiewne. Jednym z kierunków ich działalności było szerzenie oświaty wśród prawosławnych. Ważną rolę w tym temacie odegrało bractwo prawosławne w Mohylewie. Artykuł opisuje działalność bractwa prawosławnego w Mohylewie koncentrując się głównie na jego działalności oświatowej: historii szkoły brackiej, jej statucie, nauczycielach, wykładanych przedmiotach, zapisach mieszczan na rzecz szkoły.
Journal
Year
Issue
19
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-20
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15290_elpis_2017_19_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.