PL EN


Journal
2017 | 19 |
Article title

Biznes i moralność: sprzeczność czy współbrzmienie

Content
Title variants
Languages of publication
RU
Abstracts
RU
Autor podejmuje problem funkcjonowania mechanizmów współzależności między współczesnym biznesem w Rosji a moralnością, podejmuje kwestię dialektycznej, diachronicznej korelacji tych pojęć bądź też próbę rozpatrzenia synchronicznego ich współdziałania zorientowanego na ogólny dobrobyt społeczeństwa. W toku analizy problemu autor prezentuje przykłady z działalności przedsiębiorczej przemysłowców i filantropów przełomu XIX-XX ww., rozpatruje rolę prawosławnych wartości i ukształtowanych na ich gruncie tradycji narodowych w toku kształtowania się wymienionych mechanizmów.
Journal
Year
Issue
19
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-20
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15290_elpis_2017_19_23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.