PL EN


2018 | 26 | 59-73
Article title

„Mit roku 1918” we współczesnej historiografii ukraińskiej

Authors
Content
Title variants
EN
“The myth of the year 1918” in the contemporary Ukrainian historiography
Languages of publication
Abstracts
EN
The subject of the text is the problem of “the myth of 1918” in the contemporary Ukrainian historiography. The analysis of the problem shows that this kind of myth does not exist in it, unlike “the myth of 1918” so active in the Polish historiography. The events of 1918 in Ukraine are perceived only as a certain stage of what Ukrainian historians call the “Ukrainian Revolution”.
PL
Tematem artykułu jest problem „mitu 1918 r.” we współczesnej historiografii ukraińskiej. Analiza problemu pozwala stwierdzić, że nie funkcjonuje w niej tego rodzaju mit, w przeciwieństwie chociażby do „mitu 1918 r.”, który jest bardzo aktywny w historiografii polskiej. Wydarzenia z 1918 r. na Ukrainie postrzegane są jedynie jako etap tego, co współcześni ukraińscy historycy nazywają „rewolucją ukraińską”.
Year
Volume
26
Pages
59-73
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15290_sp_2018_26_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.