PL EN


2018 | 26 | 113-141
Article title

Między Marcem a Sierpniem. Przykłady postaw opozycyjnych mieszkańców Białostocczyzny w końcu lat sześćdziesiątych i w latach siedemdziesiątych XX w.

Authors
Content
Title variants
EN
Between March and August. The examples of dissident attitudes among the inhabitants of the Białystok region at the end of the 1960s and in the 1970s
Languages of publication
Abstracts
EN
The article gives the examples of dissident attitudes among the inhabitants of Białystok region against the communist regime in the 1970s, repression used against them as well as the reactions of the conformist surroundings. These attitudes were demonstrated by non-conformist individuals until the beginning of the 1980s, whereas the foundations of group protests were solely economic issues.
PL
Artykuł opisuje przykłady postaw sprzeciwu mieszkańców Białostocczyzny wobec systemu komunistycznego w latach siedemdziesiątych XX w., represje stosowane wobec nich i reakcje skonformizowanego otoczenia. Aż do początku lat osiemdziesiątych postawy te były prezentowane przez nonkonformistyczne jednostki, a podłożem protestów grupowych byływyłącznie kwestie ekonomiczne.
Year
Volume
26
Pages
113-141
Physical description
Dates
published
2018
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15290_sp_2018_26_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.