PL EN


2019 | 27 | 93-123
Article title

Epidemia cholery w 1893 roku w Białymstoku w świetle raportu lekarza miejskiego Mikołaja Głowackiego

Authors
Content
Title variants
EN
The epidemics of cholera of 1893 in Białystok in the light of the report of the town physician, Mikołaj Głowacki
Languages of publication
Abstracts
EN
The aim of the article is to discuss the circumstances and the course of the epidemics of cholera in Białystok in 1893, the anti-cholera precautions taken by the town and sanitary authorities, as well as medical care, on the basis of the report prepared for the needs of Governorate authorities by Białystok town physician, Mikołaj Głowacki.
PL
Celem artykułu jest omówienie uwarunkowań i przebiegu epidemii cholery w Białymstoku w 1893 r., oraz powziętych przez władze miejskie i sanitarne środków przeciwcholerycznych i opieki medycznej, na podstawie raportu, sporządzonego na potrzeby władz gubernialnych przez białostockiego lekarza miejskiego Mikołaja Głowackiego.
Year
Volume
27
Pages
93-123
Physical description
Dates
published
2019
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15290_sp_2019_27_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.