PL EN


2019 | 27 | 165-175
Article title

Wydarzenia 1918 roku i ich konsekwencje we współczesnych litewskich podręcznikach historii

Authors
Content
Title variants
EN
Events of 1918 and their consequences in present day Lithuanian history textbooks
Languages of publication
Abstracts
EN
After 1990 teaching history, in particular recent, was reformed in Lithuania. New textbooks were developed, first as didactic aids. Over time emerged real textbooks for the history of Lithuania as well as so-called integrated textbooks. All textbooks present the events of 1918 as part of the world history determining the foundation of the Lithuanian state. The circumstances were successfully used by Lithuanian politicians. The stereotypical negative image of Poland and Poles, widespread in Lithuania in the interwar period, was eliminated from textbooks, not without the influence of the Polish-Lithuanian bilateral expert committee.
PL
Po 1990 r. nauczanie historii, zwłaszcza najnowszej, zostało na Litwie zreformowane. Opracowano nowe podręczniki, na początku jako pomoce naukowe. Z czasem pojawiły się prawdziwe podręczniki historii Litwy oraz tak zwane podręczniki zintegrowane. We wszystkich podręcznikach wydarzenia 1918 r. są przedstawiane jako część dziejów powszechnych, warunkujących utworzenie państwa litewskiego. Zaistniałe warunki zostały pomyślnie wykorzystane przez polityków litewskich. Z podręczników, nie bez wpływu zaleceń dwustronnej polsko-litewskiej komisji ekspertów, wyeliminowano stereotypowy negatywny obraz Polski i Polaków, rozpowszechniony na Litwie w okresie międzywojennym.
Year
Volume
27
Pages
165-175
Physical description
Dates
published
2019
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15290_sp_2019_27_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.