PL EN


2019 | 27 | 177-195
Article title

Pierwszy rok niepodległości – Ziemia Sokólska

Authors
Content
Title variants
EN
The first year of independence: Sokółka Land
Languages of publication
Abstracts
EN
In November 1918, the future of the Eastern Lands of the pre-partition Commonwealth was a question mark. It was a case, for example, of the Sokółka area located in the Grodno Governorate of tsarist Russia, which found itself under the German occupation during World War I. The Germans did not leave it until the end of April 1919, and then it was taken over by Polish troops. It was then that the process of creating the Polish statehood in this area, in very difficult circumstances, commenced.
PL
W listopadzie 1918 r. przyszłość Ziem Wschodnich przedrozbiorowej Rzeczypospolitej stała pod znakiem zapytania. Tak było m.in. z położoną w guberni grodzieńskiej carskiej Rosji Sokólszczyzną, która w czasie I wojny światowej znalazła się pod niemiecką okupacją. Niemcy ustąpili z niej dopiero pod koniec kwietnia 1919 r. i wtedy też zajęły ją polskie oddziały. Rozpoczął się wówczas, w bardzo trudnych warunkach, proces tworzenia na tym obszarze państwowości polskiej.
Year
Volume
27
Pages
177-195
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15290_sp_2019_27_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.