PL EN


2015 | 6 | 2 | 411-424
Article title

Place product in the promotion of communes – the case of the Milicz carp and the Barycz Valley

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The constant competitiveness for the interest of entrepreneurs, tourists, students makes that local government units put effort into creating their image. However, the limited capital and organizational resources make that these units initiate multilateral promotion actions. Preparing its offer they repeatedly use attractive place products. The main aim of the article is to answer the question whether, if so in what ways, the Milicz carp, treated as a place product, is used in the promotion of the Local Action Group “Partnership for the Barycz Valley” created by the eight communes of Lower Silesia and Wielkopolskie province. Especially while taking into account two elements: first, the premises of the official strategic documents adopted within ‘the Barycz Valley’, second, the conducted in practice promotion actions. The use of two methods: content analysis and comparative analysis allows to state that the Milicz carp, against the goals in the given documents, plays a significant role in the promotion of the cooperating communes. Actions in the field of public relations have the greatest importance. On the other hand, the actions concerning the promotion of the Milicz carp do not accompany all the enterprises shaping the image of ‘the Barycz Valley’.
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
411-424
Physical description
Dates
published
2020-01-03
Contributors
author
 • Institute of Political Sciences, University of Wroclaw, ul. Koszarowa 3, Wroclaw, Poland
References
 • Ashworth, G. J., & Voogd H. (1990). Selling the City. Marketing Approaches in the Public Sector Urban Planning. London: Belha ven Press.
 • Barczak, B. (1999). Marketing w zarządzaniu gminą [Marketing in Commune Governance].
 • Samorząd Terytorialny, 11 [Local Government, 11]. 37-46.
 • Berg, L. van den, Braun, E., & Otgaar, A. H. J. (2002). Sports and City Marketing in European Cities. Hampshire: Ashgate Publishing Ltd.
 • Carp Days (2015). Oficjalna strona Dni Karpia [Official websites of Carp Days Karpia]. Retrieved August 28, 2015, http://dnikarpia.barycz.pl/.
 • Carp Days (2015a). Wernisaż fotografii Dolina Baryczy [Varnishing day of the Barycz Valley photographs]. Retrieved August 28, 2015, http://dnikarpia.barycz.pl /events/view/52.
 • Carp Days (2015b). Wytyczne [Guidlines]. Retrieved August 28, 2015, http://dnikarpia.barycz.pl/events/view/130.
 • Cieszków (2015). Oficjalna strona gminy Cieszków [Official website of Cieszków Commune]. Retrieved August 28, 2015, www.bip.cieszkow.pl.
 • Davis, A. (2007). Public relations. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Glinka, K. (2014). Zarządzanie komunikacją marketingową jednostki samorządu terytorialnego w warunkach sytuacji kryzysowej [Manging the marketing communication of local government unit in the crisis]. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 30 [Scientific Works of Wałbrzych Graduate School of Management and Entrepreneurship]. 437-452.
 • Glinka, K. (2014a). Zarządzanie wizerunkiem dużego miasta na przykładzie Wałbrzycha [The management of the big city image. The case of Wałbrzych]. Ogrody Nauk i Sztuk, 4 [Gardens of Sciences and Arts, 4].505-515.
 • Hanna, S., & Rewley, J. (2008). An analysis of terminology use in place branding. Place Branding and Public Diplomacy, 4. 61-75.
 • Journal of Laws (2005, no. 10, item 6). Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych [Act from 17th 2004 concerning the registration of the Protected Designations of Origin, Protected Geographical Indications or Traditional Specialities Guaranteed].
 • Journal of Laws (L 343 from 14.12.2012). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych [The regulation of the European Parliament (EU) no 1151/from 21st November 2012 concerning the systems of agricultural products and foodstuffs’ quality].
 • Facebook (2015). Oficjalny profil Doliny Baryczy na Facebooku [Official profile of ‘the Barycz Valley’ at Facebook]. Retrieved August 28, 2015, www.facebook.com/ dolina.baryczy.
 • Facebook (2015a). Oficjalny profil Dni Karpia w Dolinie Baryczy [Official profile of Carp Days in the Barycz Valley]. Retrieved August 28, 2015, www.facebook. com/dnikarpia.
 • Facebook (2015b). Oficjlany profil konkurs Kolorowo Karpiowo [Official profile of Kolorowo Karpiowo competition]. Retrieved August 28, 2015, https://pl-pl.facebook.com/events/1464548110502723/.
 • Florek, M., & Augustyn, A. (2011). Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego - zasady i procedury [The Strategy of Local Government Units Promotion - Rules and Procedures]. Warszawa: Europejski Instytut Marketingu Miejsc.
 • Kotler, P., Armstrong, G., Saunders J., & Wong, V. (1994). Marketing. Warszawa: Gebethner&Ska.
 • Kotler, P., Heider, D. H., & Rein, I. (1993). Marketing Places - Attracting Investments, Industry and Tourism to Cities, States and Nations, New York: The Free Press.
 • Krośnice (2015). Oficjalna strona gminy Krośnice [Official website of Krośnice Commune]. Retrieved August 28, 2015, http://biuletyn.krosnice.pl/.
 • Landscape Park (2015). Park Krajobrazowy Dolina Baryczy [Landscape Park the Barycz Valley]. Retrieved August 28, 2015, http://www.dzpk.pl/pl/parki-krajobrazowe/87-park-krajobrazowy-dolina-baryczy.html.
 • Lisowska-Magdziarz, M. (2004). Analiza zawartości mediów [Analysis of the media content]. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Local Strategy (2009). Lokalna Strategia Rozwoju Doliny Baryczy 2009-2015 [The Local Strategy of the Barycz Valley Development 2009-2015]. Retrieved August 28, 2015, http://nasza.barycz.pl/index_lgd.php?dzial=5&kat=16&art.=8&limit=0.
 • Machura, P. (2012). Media społeczne w procesie komunikacji marketingowej [Social Media in the Process of Marketing Communication], Zarządzanie i Finanse, 1 [Management and Finances, 1]. 481-489.
 • Małek, J. (2003). Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego [Culture Tourism as a Local Development Factor], Prace i Studia Geograficzne, 32 [Geographic Works and Studies, 32]. 13-34.
 • MARD (2015). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Produkty zarejestrowane jako Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne oraz Gwarantowane Tradycyjne Specjalności [The Ministry of Agriculture and Rural Development. The products registered as Protected Designations of Origin, Protected Geographical Indications or Traditional Specialities Guaranteed]. Retrieved August 28, 2015, http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-itradycyjne/Produkty-zarejestrowane-jako-Chronione-Nazwy-Pochodzenia-Chronione-Oznaczenia-Geograficzne -oraz-Gwarantowane-Tradycyjne-Specjalnosci/.
 • MARD (2015a). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Lista produktów tradycyjnych według województw [The Ministry of Agriculture and Rural Development. The list of traditional products according to provinces]. Retrieved August 28, 2015, http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-itradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/.
 • Marketing Strategy (2008). Strategia marketingowa marki lokalnej dla Doliny Baryczy na lata 2008-2015 [Marketing Strategy of a local brand for the Barycz Valley for the years 2008-2015]. Retrieved August 28, 2015, http://nasza.barycz.pl/imgekoprojekty/file/strategie/Strategia%20marketingowa%20 dla%20marki%20lokalnej%20pdf.pdf.
 • Mazurkiewicz, L. (2005). Produkt turystyczny w ujęciu marketingu terytorialnego [Tourist product in the frame of territorial marketing]. In: E. Pieńkoś (ed.), Konkurencyjność produktu turystycznego [Competitiveness of tourist product] (pp. 83-90). Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomii.
 • Milicz (2015). Oficjalna strona gminy Milicz [Official website of Milicz Commune]. Retrieved August 28, 2015, www.bip.milicz.pl.
 • Odolanów (2015). Oficjalna strona miasta i gminy Odolanów [Official website of Odolanów Commune and Town]. Retrieved August 28, 2015, www.odolanow.pl.
 • Penc, J. (1997). Leksykon biznesu [Lexicon of business]. Warszawa: Placet.
 • Promotion Plan (2008). Plan promocji oferty turystycznej dla Doliny Baryczy na lata 2008-2015 [Promotion plan of tourist offer for the Barycz Valley for the years 2008-2015]. Retrieved August 28, 2015, http://nasza.barycz.pl/imgekoprojekty/file/ strategie/Plan%20Promocji%20Oferty%20Turystycznej%20pdf.pdf.
 • Przygodzice (2015). Oficjalna strona gminy Przygodzice [Official website of Przygodzice Commune]. Retrieved August 28, 2015, www.przygodzice.pl.
 • Raszkowski, A. (2011). Markowe produkty turystyczne na przykładzie Szklarskiej Poręby [Brand Tourist Products on the Example of Szklarska Poręba]. In: G. Rosa, A. Smalec (eds.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego [Marketing of the Future. Trends. Strategies. Instruments. Chosen Aspects of Place Marketing] (pp. 143-154). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Sośnie (2015). Oficjalna strona gminy Sośnie [Official website of Sośnie Commune]. Retrieved August 28, 2015, www.sosnie.pl.
 • Stasiak, A. (2000). Muzeum jako produkt turystyczny [Museum as a Tourist Product]. In: A. Szwichtenberg, E. Dziegieć (eds.), Przemysł turystyczny [Tourism Industry] (pp.165-182). Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
 • Statute (2013). Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z 23 czerwca 2013 r. [The Statute of Association of the Local Action Group and Local Fishery Group “Partnership for the Barycz Valley” from 23rd June 2013]. Retrieved August 28, 2015, http://nasza.barycz.pl/index _lgd.php?dzial=3&kat=32.
 • Szromnik, A. (1997). Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania [Place Marketing - Beginning, Target Markets and Subject Influence]. In: T. Domański (ed.), Marketing terytorialny - strategiczne wyzwania dla miast i regionów [Place Marketing - Strategic Challenges for Cities and Regions] (p. 36). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Szromnik, A. (2007). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku [Place Marketing. City and Region at the Market]. Warszawa: Wolter Kulwers.
 • The Barycz Valley Recommends (2015). Oficjalna strona internetowa markowych produktów i usług Doliny Baryczy [Official website of the brand products and services of the Barycz Valley]. Retrieved August 28, 2015, http://dbpoleca.barycz.pl/.
 • The Barycz Valley Recommends (2015a). “Dolina Baryczy ze smakiem” [‘The Barycz Valley tastefully’]. Retrieved August 28, 2015, http://www.dbpoleca.barycz.pl/ publications/view/2# scroll-to.
 • The Milicz Carp (2015). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Karp milicki [The Ministry of Agriculture and Rural Development. The Milicz carp]. Retrieved August 28, 2015, http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne /Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-dolnoslaskie/Karp-milicki.
 • The Milicz Ponds (2015). Stawy Milickie S.A.. O firmie [Milicz Ponds S.A.. About the company]. Retrieved August 28, 2015, http://www.spolka.stawymilickie.pl/.
 • The Milicz Ponds (2015a). Kraina niezwykłości [The Land of peculiarities]. Retrieved August 28, 2015, www.krainaniezwyklosci.pl.
 • Twardogóra (2015). Oficjalna strona miasta i gminy Twarodgóra [Official website of Twardogóra Town and Commune]. Retrieved August 28, 2015, http://pl.twardogora.pl/.
 • Zajelski, J. (2014). Strategia promocji jako czynnik rozwoju gospodarczego (przykład Białegostoku) [Promotion strategy as a factor of economic development (case study of Białystok)]. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 8 [Entrepreneurship and Management, 8]. 499-513.
 • Zdon-Korzewniowska, M. (2009). Jak kształtować lokalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka [How to shape local tourist products? Theory and practice]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Żmigród (2015). Oficjalna strona gminy Żmigród [Official website of Żmigród Commune]. Retrieved August 28, 2015, http://zmigród.ibip.wroc.pl/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15503_jecs20152_411_424
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.