PL EN


2016 | 7 | 2 | 355-363
Article title

The Trends in anti-Semitism in the Czech Republic 2004-2014

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper aims to introduce the current trends in anti-Semitism in the Czech Republic in 2004-2014. This period maps the changes that appeared since the end of Second Palestinian intifada to the year 2014 which is the last year with available set of data of anti-Semitism in Czech society. The article shall examine whether there is a direct link between the contemporary important events in the Middle East and the changing number of anti-Semitic incidents in the Czech Republic. The attention shall also be given to the issue which groups of Czech society are mostly associated with anti-Semitism and what is their main motivation to participate in the anti-Semitic campaign.
Keywords
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
355-363
Physical description
Dates
published
2016-09-10
Contributors
author
 • Faculty of Regional Development and International Studies, Mendel University in Brno, Zemedelska 4, 613 00 Brno
 • Faculty of Regional Development and International Studies, Mendel University in Brno, Zemedelska 4, 613 00 Brno
References
 • CBC News (2007). Ernst Zündel sentenced to 5 years for Holocaust denial. Retrieved from
 • http://www.cbc.ca/news/world/ernst-zundel-sentenced-to-5-years-for-holocaustdenial-1.659372.
 • Čeněk, J., Smolík, J., & Vykoukalová, Z. (2016). Interkulturní psychologie: Vybrané kapitoly [Intercultural Psychology: Selected Issues]. Prague: Grada.
 • Český statistický úřad [Czech Statistical Bureau] (2011). Obyvatelstvo podle náboženské víry: Výsledky sčítání lidu 2011 [The Population according to religion: Census Report 2011]. Retrieved from http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podletematu&tu=30562&th=&vseuzemi=null&v=&vo=null&void=.
 • Danics, S., & Kamín, T. (2005). Extremismus, rasismus a antisemitismus [Extremism, racism, and anti-Semitism]. Prague: Policejní akademie ČR.
 • Federace židovských obcí v ČR [Federation of Jewish Communities in the Czech Republic] (2010). FŽO – Výroční zpráva za rok 2009: Výroční zpráva o antisemitismu v ČR 2009 [FJC – Annual Report 2009: Annual Report on anti-Semitism in the Czech Republic in 2009]. Retrieved from http://www.fzo.cz/wp-content/uploads/vyrocni-zprava-fzo-2009.pdf.
 • Federace židovských obcí v ČR [Federation of Jewish Communities in the Czech Republic] (2005). Zpráva o projevech antisemitismu: Česká republika 2004 [Report on anti-Semitic Incidents: Czech Republic 2004]. Retrieved from http://www.fzo.cz/wpcontent/uploads/zprava-o-projevech-antisemitismu-cr-2004.pdf.
 • Frankl, M., & Jenšovská, J. (2013). Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století [Ours of Foreign? Jews in Czech 20th century]. Prague: Židovské muzeum v Praze – Institut Terezínské Iniciativy
 • Federerace židovských obcí v ČR [Federation of Jewish Communities in the Czech Republic] (2010). Statistika [Statistics]. Retrieved from http://www.fzo.cz/o-nas/statistika.
 • Israel Ministry of Foreign Affairs (2013). Law of Return 5710-1950. Retrieved from http://www.mfa.gov.il/mfa/mfa-archive/1950-1959/pages/law%20of%20return%205710-1950.aspx.
 • Kaplan, K. (1992). Zpráva o zavraždění generálního tajemníka [Report on the Murder of the General Secretary]. Praha: Mladá fronta.
 • Krejčová, H., & Hyndráková, A. (1995). Postoj Čechů k židům. Z politického zpravodajství okupační správy a protektorátního tisku v letech 1939 – 1941 [The Czech Attitude towards Jews: From the Political Reports of the Occupation Administration and from the Protectorate Press, 1939-41]. Soudobé dějiny, 2 (4), 578-605.
 • Messadié, G. (2000). Obecné dějiny antisemitismu: od starověku po dvacáté století [General History of anti-Semitism: From Antiquity to 20th Century]. Prague: Práh.
 • Mikulášek, A. (2000). Antisemitismus v české literatuře 19. a 20. století [Anti-Semitism in Czech Literature in 19th and 20th Century]. Prague: Votobia.
 • Raxen, (2007). Zpráva o stavu rasismu, xenofobie a antisemitismu v České republice v roce 2006 [The Report on Racism, Xenophobia, and anti-Semitism in the Czech Republic in 2006]. Retrieved from http://www.epolis.cz/download/pdf/materials_79_1.pdf.
 • Ströbinger, R. (1991). Vražda generálního tajemníka : poslední Stalinův exemplární proces, soud s Rudolfem Slánským [The Murder of the General Secretary: Last Stalin’s Exemplary Process, the Trial of Rudolf Slansky]. Brno: Petrov.
 • Taterová, E. (2016). Vzestup antisemitismu ve Francii po roce 2000 [The Rise of Anti-Semitism in France since 2000]. Geografické rozhledy, 25 (3), 26-27.
 • The Virtual Jewish Library (2014). The Jewish Population of the World. Retrieved from http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/jewpop.html.
 • Zídek, P., & Sieber, K (2009). Československo a Blízký východ v letech 1948-1989 [Czechoslovakia and the Middle East in 1948-1989]. Praha: Ústav mezinárodních vztahů
 • Židovská obec v Praze [Jewish Community in Prague] (2011). Výroční zpráva o projevech antisemitismu v České republice za rok 2011 [Annual Report on anti-Semitic Incidents in the Czech Republic in 2011]. Retrieved from http://kehilaprag.cz/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=547&Itemid =211&lang=cs.
 • Židovská obec v Praze [Jewish Community in Prague] (2012). Výroční zpráva o projevech antisemitismu v České republice za rok 2011 [Annual Report on anti-Semitic Incidents in the Czech Republic in 2011]. Retrieved from http://www.kehilaprag.cz/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=264&Itemid=276&lang=cs.
 • Židovská obec v Praze [Jewish Community in Prague] (2013). Výroční zpráva o projevech antisemitismu v České republice za rok 2012 [Annual Report on anti-Semitic Incidents in the Czech Republic in 2012]. Retrieved from http://www.kehilaprag.cz/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=408 &Itemid=276&lang=cs.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15503_jecs20162_355_363
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.