PL EN


2017 | 8 | 1 | 167-180
Article title

Application of action research methodology in the process of developing tools and solutions used in social practice in the field of the social exclusion phenomenan

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This aim of this article is to present the research process using the action research method in the project titled “Development  of  the  empowerment  of  educators  and  beneficiaries  in  the  field  of  youth  at  risk  and  social exclusion” implemented within the Erasmus Plus programme in which the author of this article participated. The process of operationalisation of the social exclusion category and the characteristics of the methodology of action research were performed in this article. The project objectives were set out and the team appointed to carry out the research on the issue of the development of the empowerment of educators and beneficiaries working with adults at risk of social exclusion was described. The article subjects the research process implemented by the team of investigators to analysis and identifies the turning points in this process. Conclusions concerning the specificity and usefulness of action research in searching for social practice solutions in the field of social exclusion have also been provided on the basis of practical experience.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
167-180
Physical description
Dates
published
2017-07-10
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej
References
 • Beck U. (2012). Społeczeństwo światowego ryzyka: w poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Boczoń J., Toczyński W., Zielińska A. (1995). Ubóstwo jako zjawisko społeczne oraz przedmiot pracy socjalnej. In: T. Pilch, I. Lepalczyk (ed.), Pedagogika Społeczna. Warsaw: Wydawnictwo “Żak”.
 • Czerepaniak-Walczak M. (210). Badanie w działaniu. In: S. Palka (ed.), Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: Wydawnictwo GWP.
 • Flick U. (2012). Projektowanie badania jakościowego. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Osińska A., Klein P. (2011). Aby to, o czym mówimy, zmieniło nasze życie. In: R. Szarfenberg (ed.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce. Raport Krajowy Polskiej Koalicja Social Watch i Polskiego Komitetu European Anti-Poverty Network. Warsaw: Wydawnictwo Kampania Przeciw Homofobii.
 • Silverman D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tarkowska E. (2006). Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Koncepcje i polskie problemy. In: J. Wasilewski (ed.), Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian. Warsaw: Wydawnictwo “Scholar”.
 • Brighton C. M., Moon T. R., (2007). Action Research Step by Step: A tool educators to change their worlds. Journal Articles Gifted Child Today, 30 (2), 23-27.
 • Cervinkova H. (2012). Badania w działaniu i zaangażowana antropologia edukacyjna.
 • Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 1 (57), 7-18.
 • Cervinkova H. (2013). Etnografia edukacyjna i badania w działaniu – z warsztatu kształcenia nauczycieli. Forum Oświatowe, 1 (48), 123-137.
 • Czerepaniak-Walczak M. (2014). Badanie w działaniu w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. Przegląd Badań Edukacyjnych, 19 (2), 181-194.
 • Kalinowski S. (2010). Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jako zadanie edukacyjne władz lokalnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, 18, 157-170.
 • Kruszka R. (2008). Wykluczenie społeczne – rys interpretacyjny i użyteczność badawcza.
 • Kultura i Edukacja, 1(65), 35-69.
 • Mussato C., Pollefait R. (2014). Dziennik badawczy zespołu naukowo-badawczego (action research group): Rozwój upodmiotowienia wychowawców i beneficjentów w pracy z osobami dorosłymi wykluczonymi społecznie. Part One (12-28 May 2014).
 • Mussato C., Senior B., Pollefait R. (2015). Dziennik badawczy zespołu naukowo-badawczego (action research group): Rozwój upodmiotowienia wychowawców i beneficjentów w pracy z osobami dorosłymi wykluczonymi społecznie. Part Two (19-22 May 2015).
 • Monitor Polski. Official Journal of the Republic of Poland (2014) Ministry of Labour and Social Policy. National Programme for Combating Poverty and Social Exclusion 2020 New Dimension of Active Inclusion. Warsaw (pp. 42-55). Retreived 30.06.2016 (date), from the World Wide Web: www.mpips.gov.pl/bip/akty-prawne/programy/krajowy-program- przeciwdzialania-ubostwu-i-wykluczeniu-spolecznemu-2020-nowy-wymiar-aktywnej- integracji/
 • Official Journal of the European Union (2013) Commission Recommendation on 'Investing in Children: breaking the cycle of marginalisation. Retrived 29.06.2016 (date), from the World Wide Web: http://eurlex.europa.eu/eli/reg_del/2013/231/oj/pol/pdfa1aw
 • National Strategy on Social Inclusion in Poland (2004). Warsaw (pp. 21-24). Retreived 29.06.2016 (date), from the World Wide Web: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5537,4540,narodowa-strategia-integracji-spolecznej.htm www.pedagogika.ukw.edu.pl www.educ-europe.eu
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15503_jecs20171_167_180
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.