PL EN


2017 | 8 | 2 | 42-52
Article title

Business clinics qualified for the in vitro governmental programme with the legal status up to the end of 2016

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the issue of state participation in the financing of couples’ infertility treatment with in vitro fertilization. The author emphasizes that highly interesting topic of clinics recommended for infertility treatment has not been sufficiently developed. This subject is systematically developed in the public discourse, but the society, which still remains divided in the matter of state and municipal government participation in the funding of couples' infertility treatment with in vitro. The author presents the evolution of Ministry’s of Health In Vitro Fertilisation Programmes which came under the governance of the Law and Justice party (PiS) in 2016.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
42-52
Physical description
Dates
published
2017-09-25
Contributors
 • University of Wrocław
References
 • Adamkiewicz, P. (2016). In vitro dla Bydgoszczy [In vitro for Bydgoszcz]. Retreived from https://kujawsko-pomorskie.nowoczesna.org/in-vitro-dla-bydgoszczy/.
 • Brzozowska-Kruczek, M. (2013). Zawody medyczne [Medical professions]. Warszawa: WKP.
 • Fedorowicz A. (2015). Ranking klinik in vitro [In vitro clinics ranking]. Retreived from http://wyborcza.pl/Tylko Zdrowie/1,137474,18819967,ranking-klinik-in-vitro.html.
 • Fedrowicz A. (2014). Najlepsze kliniki in vitro [The best in vitro clinics]. Retreived from
 • http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,137474,16532798,Najlepsze_kliniki_in_vitro.html.
 • Grabowska S., & Urbaniak M. (2014). Prawne podstawy realizacji prawa do ochrony zdrowia w Polsce [Legal basis for the implementation of the right to health in Poland], Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 5, 95-107.
 • Haberko, J. (2007). Prawo do leczenia niepłodności a finansowanie świadczeń zdrowotnych ze źródeł publicznych [The right to treatment of infertility and the financing of health services from public sources], Ginekologia Praktyczna, 2, 23-29.
 • Informacja Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2016 roku [Information of the Minister of Health of 28 January 2016]. (2016). Retreived from http://www.nasz-bocian.pl/node/55452.
 • Jędrzejczak, A. (2016). Łódź ma swój program in vitro [Łódź has its own in vitro programme]. Retreived from http://www.dzienniklodzki.pl/zdrowie/a/lodz-ma-swoj-program-in-vitro,9853535/.
 • Latoszek, M. (2014). Informacja w sprawie wyboru realizatorów Programu in vitro [Information about the selection of the in vitro programme's implementers]. Retreived from www.bip.mz.gov.pl/ogloszenia/program-leczenie-nieplodnosci-metoda-zaplodnienia-pozaustrojowego-1/ogloszenie-w-sprawie-wyboru-realizatorow-programu-zdrowotnego-dotyczacego-in-vitro-na-okres-od-1-lipca-2014-r-do-30-czerwca-2016-r-oraz-podzial-srodkow-finansowych-zaplanowanych-na-przedmiotowe-zad/.
 • Miasto dofinansuje in vitro [The city co-finances in vitro]. (2012). Retreived from http://samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=samorzad_nowy.pap.pl&_PageID=7&dep=115351&_CheckSum=-389515762.
 • Ministerstwo Zdrowia [Ministry of Health]. (2016a) Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce [Programme of Comprehensive Procreative Health Protection in Poland]. Retreived from http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/09/2017-program-kompleksowej-ochrony-zdrowia-prokreacyjnego-nowelizacja.pdf.
 • Ministerstwo Zdrowia [Ministry of Health]. (2016b). Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2016-2019 [Infertility Treatment with In Vitro Fertilisation Programme for 2016-2019]. Retreived from https://www.mz.gov.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F11%2FProgram-Leczenie-Nieplodnosci-Metoda-Zaplodnienia-Pozaustrojowego-2016-2....doc&usg=AFQjCNHcyXWubEz1irAM1O3NA72yiDQiAg&cad=rja.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej [Act on freedom of economic activity of 2 July 2004] (consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws], 2015, item 584).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności [Act on the infertility treatment of 25 June 2015] (consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws], 2015, item 1087).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [Act on health care services financed by public funds of 27 August 2004] (consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws], 2016, item 1793 as amended).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15503_jecs20172_42_52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.