PL EN


2018 | 9 | 1 | 39-49
Article title

The development and implementation of ideas of lifelong learning in Europe at the dawn of the 21st century

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aim. The aim of article is present the changing of idea of lifelong learning. The article focuses on the idea of lifelong learning. The first part shows the essence of lifelong learning. An attempt has been made to organise concepts like: lifelong learning, lifelong training, continuing education and permanent education, as well as education and adult education, to consequently educe the idea of lifelong learning from the concept of continuing education. Methods. It’s used  the literature analysis because of the  theoretical character of a paper. Results. In the paper  was presented how idea of lifelong learning was changing in the time. Furthermore, the article shows the social context of the use of lifelong learning in relation to the theory of human capital and social capital theory as well. The next part of the article concentrates on identifying the most important initiatives of the European Union, the objective of which was the implementation of the idea in Europe. The article presents the aims of the EU programmes that are focused on the implementation of that idea in European education. Conclusions. The development of the idea lifelong learning is referring with a social and cultural changes. This idea is a very important part of EU strategy which main gol is to build the Information Society.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
39-49
Physical description
Dates
published
2018-06-27
Contributors
 • Aleksandra Marcinkiewicz-Wilk Faculty of Pedagogy, University of Wroclaw, ul. J. W. Dawida, Poland 1, Wroclaw, Poland E-mail address: aleksandra.marcinkiewicz-wilk@uwr.edu.pl
 • Ewa Jurczyk-Romanowska Faculty of Pedagogy, University of Wroclaw, ul. J. W. Dawida 1, Wroclaw, Poland
References
 • . Budzyńska M. (2004). Koncepcja kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej jako jeden ze sposobów realizacji Strategii Lizbońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski [The concept of lifelong learning in the European Union as one of the ways to implement the Lisbon Strategy, with particular emphasis on Poland]. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Retrieved from: http://www.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/iped/
 • materialy_dydaktyczne/Modele_pracy_edukacyjnej/Lifelong_learning_artykul.pdf.
 • . Budzyńska, M. (n.d.). Koncepcja kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej jako jeden ze sposobów realizacji Strategii Lizbońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Warszawa. Retrieved December 10, 2017 from: http://www.lifelong-learning.pl/unia/9.pdf.
 • . Commission of the European Communities. (2000). Commission Staff working paper: A Memorandum on Lifelong Learning. Retrieved from: http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1668227/COM_Sec_2000_1832.pdf/f79d0e69-b8d3-48a7-9d16-1a065bfe48e5.
 • . Commission of the European Communities. (2001). Communication from the Commission of 21 November 2001 on making a European area of lifelong learning a reality [COM (2001) 678]. Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
 • ?uri=COM:2001:0678:FIN:EN:PDF.
 • . Declaration of the European Ministers of Vocational Education and Training, and the European Commission, convened in Copenhagen on 29 and 30 November 2002, on enhanced European cooperation in vocational education and training “The Copenhagen Declaration” (n.d.). Retrieved December 10, 2017 from: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/copenhagen-declaration_en.pdf.
 • . Druczak, K. (2006). Znaczenie całożyciowego uczenia się w projektowaniu biografii przez osoby dorosłe [Importance of lifelong learning in design of biography by adults]. Dyskursy Młodych Andragogów, 7, 31-40.
 • . Field, J. (2006). Lifelong learning and the new educational order. Stoke on Trent: Trentham Books.
 • . Jarvis, P. (2004). Adult Education and Lifelong Learning. Theory and Practice. London-New York: Routledge.
 • . Jarvis, P. (2012). Osobowe uczenie się: uczenie się w działaniu [Personal learning: learning in action]. In: W. Jakbowski (Ed.), Kultura jako przestrzeń edukacyjna [Culture as an eductaional space] (pp.9-25). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • . Kargul, J. (2001). Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowania teorii edukacji całożyciowej [Areas of non-formal and informal adult education. Premises for building the theory of lifelong education]. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji.
 • . Kobylarek, A. (2008). Polskie kontrowersje wokół Procesu Bolońskiego [Polish controversy about the Bologna Process]. In: W. Bokajło, A. Wiktorska-Święcka (Eds.), Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej [Education in Poland in the face of the competitiveness challenges of the European Union] (pp.83-93). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 • . Lindeman, E. C. (1926). The Meaning of Adult Education. New York: New Republic, INC.
 • . Malewski, M. (2001). Edukacja dorosłych w pojęciowym zgiełku. Próba rekonstrukcji zmieniającej się racjonalności andragogiki [Adult education in a hustle and bustle. An attempt to reconstruct the changing rationality of andragogy]. Teraźniejszość- Człowiek- Edukacja, 2, 37.
 • . Malewski, M. (2010). Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice [From teaching to learning. On the paradigmatic change in andragogy]. Wrocław: DSWE – Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • . Mead, M. (2000). Kultura i Tożsamość: Studium dystansu międzypokoleniowego [Culture and commitment: A study of the generation gap]. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • . O programie Erasmus + [About programm Erasmus +]. (n.d.). Retrieved December 10, 2017 from: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/.
 • . Official Journal of the European Union. (2006). Decision No. 1720/2006 / EC of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006. Establishing an action program in the field of lifelong learning. Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexU
 • riServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:pl:PDF.
 • . Półturzycki, J. (1994). Akademicka edukacja dorosłych [Academic education of adult]. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • . Półturzycki, J. (2004). Szkolnictwo wyższe a idea edukacji ustawicznej [Higher education and idea of continuing education]. In: R. Górska, J. Półturzycki (Eds.), Edukacja ustawiczna w szkołach wyższych- od idei do praktyk [Continuing education at universities – from idea to practice] (pp.36-52). Płock- Toruń: Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji.
 • . Strategic framework – Education & Training 2020. (n.d.). Retrieved April 27, 2018 from: https://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning_en.
 • . The Bologna Declaration of June 19th, 1999. - Joint Declaration of the European Ministers of Education (n.d.), [unpublished in the Official Journal]. Retrieved April 30, 2018 from: https://www.eurashe.eu/library/modernising-phe/Bologna_1999_Bologna-Declaration.pdf.
 • . The Council of the European Communities. (2002). Union Council Resolution of 27 June 2002 on lifelong learning, Official Journal of the European Communities, 163/01. Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:163:0001:0003:EN:PDF.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15503_jecs20181_39_49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.