PL EN


2020 | 11 | 1 | 73-91
Article title

“Odd and Luna” – pedagogical fairy tale about otherness and being different

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aim. The aim of the article is to present the pedagogical potential of the puppet performance “Odd and Luna” staged in Wroclaw Puppet Theatre. The performance is interpreted from the philosophy of dialogue’s point of view, focused mainly on the philosophy of Polish philosopher Józef Tischner. Methods.The plot and the main theme of the performance – the otherness, loneliness and meeting the Other as a way of overcoming one’s own lack of self-confidence and fear of being different – are described and analysed. The contents of the performance are studied in order to find in its significant categories present in philosophy of dialogue: “the Other”, “the face”, “the meeting”, “the speech”/ “the word” and “the dialogue” Results and conclusion. The article shows that such difficult subject as otherness on the one hand and being different on the other, can be shown and discussed within a stage performance as a relatively easy way of transferring to the children the values and demands of social life like openness to differences, openness to dialogue and relations, willingness of meeting Other and building one’s own identity and self-confidence. Mentioned above characteristics seem quite important in Polish increasingly diversifying society.  
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
73-91
Physical description
Dates
published
2020-06-27
Contributors
author
 • University of Lower SIlesia, Strzegomska 55, Wrocław, Poland
References
 • Buber, M. (1958). I and Thou. Second edition with the Postscript by the Author added. New York: Charles Scribner’s Sons.
 • Buber, M. (1993). Problem człowieka [The problem of a Man]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bursztyn, M. . 2015), ‘Znaczenie wartości w wychowaniu dziecka [The Importance of the Values in the Child’s Upbringing]’. In: J. Karbowniczek, A. Błasiak, E. Dybowska (Eds.), Rozwój i wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym – perspektywy i problemy [Development and Education of Child in Pre-school and School age - perspectives and problems] (pp. 105-114). Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydamnictwo WAM.
 • Chromiec, E. (2004). Dziecko wobec obcości kulturowej [The child in relation to cultural strangeness]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Gadacz, T. (2007). Filozofia Boga w XX wieku. Od Lavelle’a do Tischnera [The Philosophy of God in XX century. From Lavelle to Tischner]. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Gadacz, T. (2009). Historia filozofii XX wieku. Nurty. Tom 2. Neokantyzm. Filozofia [The History of XX Century Philosophy. Currents. Vol. 2., Neo-Kantianism, Existentialism, Dialog Philosophy]. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Ingarden, R. (1988). O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury [On Literary Works. Research on the borderline of ontology, language theory and literature philosophy], Warszawa: PWN.
 • Lendzion, J., Dymińska, A. (2015). ‘Wielokulturowość nowym wyzwaniem edukacji przedszkolnej w Polsce [Multiculturalism as a New Challenge for Poland’s Pre-school Education]’. In: J. Karbowniczek, A. Błasiak, E. Dybowska (Eds.), Rozwój i wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym – perspektywy i problemy [Development and Education of Child in Pre-school and School age - perspectives and problems] (pp. 277-295). Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydamnictwo WAM.
 • Milerski, B. (2013). ‘Innowierca jako wyzwanie pedagogiczne [Dissenter as a pedagogical challenge]’. In: I. Chrzanowska, B. Jachimczak, K. Pawelczak (Eds.), Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu. W poszukiwaniu pozytywów. [ The place of the Other in Contemporary Educational Sciences. In Search for Positives] (pp. 37-47). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Milerski, B. (2008). ‘Pedagogika dialogu: Filozoficzne inspiracje i perspektywy [Pedagogy of dialogue: Philosophical Inspirations and perspectives]’. In: E. Dąbrowa , D. Jankowska (Eds.), Pedagogika Dialogu. Dialog warunkiem rozwoju osobowego i społecznego [Pedagogy of Dialogue. Dialogue as a Criterion of individual and social development] (pp. 27-39). Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego.
 • Rodziński, S. (2011). ‘Wychowanie przez sztukę – sentymentalne wspomnienie czy społeczna konieczność [Education through Art. Sentimental Memories or a Social Necesity]’. In: B. Żurakowski (Ed.), Kultura artystyczna w przestrzeni wychowania [Artistic Culture in Educational Environment] (pp. 211-214). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Rosenzweig, F. (1998). Gwiazda zbawienia [The Star of Redemption]. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Rosenzweig, F. (1985). The Star of Redemption. London, Notre Dame: University of Notre Dame Press.
 • Szyszkowska, M. (2013). ‘Nacisk przeciętności i stereotypowości jako zagrożenie dla kształtowania własnego ja w świecie mediokracji z punktu widzenia filozofii – nauki stosowanej. [The Pressure of Average and Stereotypical as a Danger to the Shaping of Own Identity in the Word of Mediocracy from the Point of View of Philosophy as the applied science]’. In: I. Chrzanowska, B. Jachimczak, K. Pawelczak (Eds.), Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu. W poszukiwaniu pozytywów. [The place of the Other in Contemporary Educational Sciences. In Search for Positives] (pp. 49-52). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Tischner, J. (2012). Filozofia dramatu [The Philosophy of Drama]. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Tischner, J. (2017). Inny. Eseje o spotkaniu [The Other. Essays about meeting]. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Tischner, J. (2007). Ksiądz na manowcach [The priest on the backroads]. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Tishner, J. (1991). Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artystów [Outline of Philosophy of Man for Pastoralists and Artists]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
 • Tomczyk-Maryon, M. ( 2015). Lisa Aisato, En fisk til Luna. Retrieved from http://trolleimisie.blogspot.com/2015/06/lisa-aisato-en-fisk-til-luna.html.
 • Tomczyk-Maryon, M. (2016). Lisa Aisato, Odd er et egg. Retrieved from http://trolleimisie.blogspot.com/2016/03/lisa-aisato-odd-er-et-egg.html.
 • Wejner-Jaworska, T. (2013). ‘Inność – wyjątkowość czy problemy z identyfikacją [The Otherness – exceptionality or self-identity problem]’. In: I. Chrzanowska, B. Jachimczak, K. Pawelczak (Eds.), Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu. W poszukiwaniu pozytywów. [The place of the Other in Contemporary Educational Sciences. In Search for Positives] (pp. 141-147). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Witkowska, N. (2003). ‘Idea spotkania osób i dialogu w procesie wychowania [The Idea of Meeting People and Dialogue in the Process of Education]’. In: B. Żurakowski (Ed.) Pedagogika kultury – wychowanie do wyboru wartości [Cultural Pedagogy - Education for the Choice of Values] (pp. 79-95). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Wrocławski Teatr Lalek. (n.d.). Odd i Luna. Retrieved April 15, 2019 from https://teatrlalek.wroclaw.pl/pl/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=163.
 • http://www.aisato.no/lisa-aisato Retrieved April 05, 2019.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15503_jecs2020_1_73_91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.