PL EN


2020 | 10 | 115-122
Article title

Wpływ wirtualnej rzeczywistości na poziom dystrakcji od bodźców bólowych

Content
Title variants
Wpływ wirtualnej rzeczywistości na poziom dystrakcji od bodźców bólowych
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel badań  Badanie skuteczności rodzaju dystrakcji od bodźców bólowych polegającej na wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości. Materiały i metody. 16 studentów w wieku 20-32 lat wprowadzanych było za pomocą gogli wirtualnej rzeczywistości w warunek dystrakcji pobudzającej - jazda rollercoasterem, relaksującej- spacer przez las, oraz w warunek kontrolny – wyświetlane było czarne tło. Ból wywoływany był poprzez zanurzenie ręki w zimnej wodzie. Skuteczność dystrakcji  mierzona była za pomocą deklarowanego poziomu odczuwanego bólu, zaznaczonego na skali VAS, oraz czasu, przez który badany wytrzymywał działanie bodźca bólowego. Na koniec wyniki porównano z testem temperamentu PTS. Rezultaty. Badani istotnie dłużej znosili działanie bodźca bólowego w warunkach dystrakcji, niż w warunku kontrolnym; lecz nie stwierdzono istotnej różnicy pomiędzy warunkiem pobudzającym, a warunkiem relaksującym. Żaden z warunków eksperymentu nie miał wpływu na deklarowany poziom odczuwanego bólu. Kobiety istotnie dłużej znosiły działanie bodźca bólowego w warunku pobudzającym i relaksującym, oraz deklarowały istotnie niższe odczucie bólu w warunku pobudzającym. Wykryto również dodatnią korelację wyników uzyskanych w skali Siły Procesu Hamowania kwestionariusza PTS z czasem wytrzymywania bodźca bólowego we wszystkich trzech warunkach eksperymentu. Wyniki. Udowodniono, że występowanie dystrakcji ma wpływ na zwiększenie czasu znoszenia działania bodźca bólowego przez badanych, jednak nie stwierdzono różnic w skuteczności dystrakcji pomiędzy warunkiem pobudzającym, oraz relaksującym.
EN
Aim of the study: Testing the effectiveness of three pain stimuli distraction types based on the use of virtual reality. Materials and Methods: 16 students aged 20-32 were, using virtual reality goggles, exposed to the stimulating distraction condition – a rollercoaster ride, relaxing distraction condition – a walk through the forest or control condition -  a black screen was displayed. The pain was induced by submerging one’s arm in freezing water. The measures of the distraction effectiveness were: the time for which the participant could withstand the pain stimulus and a VAS scale, on which participants rated the level of pain they felt. At the end, the measurments were compared to the results of the PTS temperament survey. Results: Participants withstood the pain stimulus significantly longer in the distraction condition than in the control condition; however, no significant differences were found between the stimulating and the relaxing condition. None of the conditions had any influence on the reported level of pain. Women withstood the pain stimuli significantly longer than men in both the stimulating and the relaxing condition and reported a lower level of pain in the stimulating condition than men. A significant, positive correlation between PTS’ Strength of Inhibition subscale result and the time of withstanding the pain stimulus was found in all three conditions of the experiment. Outcome: Evidence of the influence of virtual reality-based distraction on extending the pain stimulus suppression time has been provided. However, no differences in distraction effectiveness between the stimulating and relaxing condition have been observed.
Year
Volume
10
Pages
115-122
Physical description
Dates
published
2020-07-25
Contributors
author
 • Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego ul. J. Wł. Dawida 1, 50-527 Wrocław
 • Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego ul. J. Wł. Dawida 1, 50-527 Wrocław
References
 • Dahlquist, L. M., McKenna, K. D., Jones, K. K., Dillinger, L., Weiss, K. E., & Ackerman, C. S. (2007). Active and passive distraction using a head-mounted display helmet: effects on cold pressor pain in children. Health Psychology, 26(6), 794.
 • Dahlquist, L. M., Weiss, K. E., Law, E. F., Sil, S., Herbert, L. J., Horn, S. B., ... & Ackerman, C. S. (2009). Effects of videogame distraction and a virtual reality type head-mounted display helmet on cold pressor pain in young elementary school-aged children. Journal of pediatric psychology, 35(6), 617-625.
 • Dahlquist, L. M., Herbert, L. J., Weiss, K. E., & Jimeno, M. (2010). Virtual-reality distraction and cold-pressor pain tolerance: does avatar point of view matter?. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 13(5), 587-591.
 • Fillingim, R. B., Doleys, D. M., Edwards, R. R., & Lowery, D. (2003). Clinical characteristics of chronic back pain as a function of gender and oral opioid use. Spine, 28(2), 143-150.
 • Gold, J. I., Kim, S. H., Kant, A. J., Joseph, M. H., & Rizzo, A. S. (2006). Effectiveness of virtual reality for pediatric pain distraction during IV placement. CyberPsychology & Behavior, 9(2), 207-212
 • Hoffman, H. G., Patterson, D. R., & Carrougher, G. J. (2000). Use of virtual reality for adjunctive treatment of adult burn pain during physical therapy: a controlled study. The Clinical journal of pain, 16(3), 244-250.
 • Kenney, M. P., & Milling, L. S. (2016). The effectiveness of virtual reality distraction for reducing pain: A meta-analysis. Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice, 3(3), 199.
 • Malloy, K. M., & Milling, L. S. (2010). The effectiveness of virtual reality distraction for pain reduction: a systematic review. Clinical psychology review, 30(8), 1011-1018.
 • Mühlberger, A., Wieser, M. J., Kenntner-Mabiala, R., Pauli, P., & Wiederhold, B. K. (2007). Pain modulation during drives through cold and hot virtual environments. CyberPsychology & Behavior, 10(4), 516-522.
 • Stinson J., Yamada J,. Dickson A., Lamba J., i Stevens B. (2008). Review of systematic reviews on acute procedural pain in children in the hospital setting. Pain Research and Management, 13(1), 51–57.
 • Strelau, J., Zawadzki, B. (1998). Kwestionariusz Temperamentu PTS podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Wender, R., Hoffman, H. G., Hunner, H. H., Seibel, E. J., Patterson, D. R., & Sharar, S. R. (2009). Interactivity influences the magnitude of virtual reality analgesia. Journal of cyber therapy and rehabilitation, 2(1), 27.
 • Wiederhold, M. D., & Wiederhold, B. K. (2007). Virtual reality and interactive simulation for pain distraction.
 • Young, M. R., & Fu, V. R. (1988). Influence of play and temperament on the young child's response to pain. Children's Health Care, 16(3), 209-215.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15503_onis2020_115_122
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.