Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | Tom IX | 15-29

Article title

Korelacja nauczania religii z innymi przedmiotami szkolnymi na łamach „Miesięcznika Katechetycznego i Wychowawczego”

Authors

Content

Title variants

EN
Correlation of religion classes with other school subjects as discussed in “Catechetical and Educational Monthly”

Languages of publication

Abstracts

EN
“Catechetical and Educational Monthly”, which had been published since 1911, was a periodical devoted to matters of teaching and religious education. Initially, it dealt mainly with issues related to school religion classes, as well as education, history of philosophy, theology, apologetics, archeology, contemporary literature and national-patriotic issues. From 1921, issues related to religious education, pedagogy, psychology, religious teaching and school chaplaincy were of the utmost importance. The richness of the subject matter presented by the journal also includes the extremely important postulate of teaching religion as correlated with other subjects. The aim of this study is not only to provide a selection and short analysis of individual articles that were published in “Catechetical and Educational Monthly” but also to draw attention to this important postulate as well as, in some sense, to encourage its continuous implementation.
PL
Ukazujący się od 1911 r. „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” był czasopismem poświęconym sprawom nauczania i wychowania religijnego. Początkowo poruszano w nim głównie zagadnienia dotyczące katechezy szkolnej, a także wychowania, historii filozofii, teologii, apologetyki, archeologii, literatury współczesnej czy problematyki narodowo-patriotycznej. Od 1921 r. nadrzędne miejsce zajęły kwestie związane z katechizacją, pedagogiką, psychologią, dydaktyką religijną i duszpasterstwem szkolnym. W bogactwo prezentowanej przez czasopismo tematyki wpisuje się również niezwykle ważny postulat prowadzenia nauczania religii w korelacji z innymi przedmiotami. Zadaniem niniejszego opracowania był nie tylko wybór i krótka analiza poszczególnych artykułów, jakie zostały opublikowane na łamach „Miesięcznika Katechetyczno-Wychowawczego”, ale także zwrócenie uwagi na ten jakże ważny postulat i również pewnego rodzaju zachęta do jego nieustannej realizacji.

Year

Volume

Pages

15-29

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

  • Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

References

  • Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, opr. z inicjatywy benedyktynów tynieckich, wyd. V, Warszawa 2000.
  • Błotnicki F., Zużytkowanie literatury pięknej dla celów katechetycznych, „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” 1918, R. 7, z. 1, s. 3–17.
  • Chlastawa A., Regionalizm, „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” 1937, R. 26, z. 10, s. 422–427.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2057881

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_15584_kpe_2021_9_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.