Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | Tom IX | 58-74

Article title

Maturzyści małopolskich szkół średnich z 1920 roku. Przyczynek do dziejów szkolnictwa średniego w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym

Content

Title variants

EN
Graduates of Małopolska secondary schools in 1920. A contribution to the history of secondary education in Poland in the interwar period

Languages of publication

Abstracts

EN
Since 1850, education in middle schools and real schools ended with Matura exams. The Matura exam was a pass into adult life, an important event for the local community and lists of graduates were published in school reports, as well as in the national and local press. This custom was successful in times of peace, but it was impossible to implement during hostilities. The most difficult year to recreate is 1920 due to the ongoing Polish-Bolshevik war. The article is a contribution to the organisation of information on secondary school graduates who passed the exam in this difficult year for Poland.
PL
Od 1850 r. naukę w gimnazjach i szkołach realnych kończył egzamin dojrzałości. Matura była przepustką w dorosłe życie, ważnym wydarzeniem dla społeczności lokalnej, a listy abiturientów publikowano w sprawozdaniach szkolnych oraz stołecznej i lokalnej prasie. Zwyczaj ten sprawdzał się w czasach pokoju, jednak był niemożliwy do zrealizowania podczas działań wojennych. Najtrudniejszy do odtworzenia jest rok 1920 ze względu na trwającą wojnę polsko-bolszewicką. Artykuł jest przyczynkiem do uporządkowania informacji na temat maturzystów, którzy zdawali egzamin w tym trudnym dla Polski roku.

Year

Volume

Pages

58-74

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

References

  • Brzęk G., Straty wśród zoologów polskich w następstwie II wojny światowej, „Analecta”: studia i materiały z dziejów nauki” 1997, t. 6, nr 2(12).
  • Czyżewski J.A., Kuntze Roman Marian [w:] Słownik biologów polskich, red. S. Felisiak, Warszawa 1987.
  • Kalinowski L., Piwocki Franciszek Ksawery [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVI, Wrocław 1981.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2057875

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_15584_kpe_2021_9_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.