Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | Tom IX | 103-129

Article title

Doskonalenie zawodowe nauczycieli jako odpowiedź na wyzwania współczesnej edukacji. Z doświadczeń Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

Authors

Content

Title variants

EN
Professional training of teachers as a response to the challenges of modern education. From the experience of the Centre for Professional Excellence for Teachers in Puławy

Languages of publication

Abstracts

EN
The article attempts to analyse the contemporary conditions and requirements for the teaching profession. The teacher training system and the elements that constitute this system in Poland are discussed in general. The challenges faced by the contemporary educator are shown. The specificity of teachers’ work in terms of socio-economic changes and the need for continuous improvement are emphasised. An analysis of research in the area of educational needs of teachers was carried out in the context of the functioning of the public teacher training institution, which allowed to indicate the tendencies and preferences of teachers in the area of professional development.
PL
W artykule podjęto próbę analizy współczesnych uwarunkowań i wymagań stawianych profesji nauczyciela. W sposób ogólny omówiono system doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz elementy tworzące ten system w Polsce. Ukazano wyzwania stojące przed współczesnym pedagogiem. Podkreślono specyfikę pracy nauczycieli w aspekcie zmian społeczno-gospodarczych i konieczność ciągłego doskonalenia się. Przeprowadzono analizę badań w obszarze potrzeb edukacyjnych środowiska światowego w ramach funkcjonowania powiatowej, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, co pozwoliło wskazać tendencje i preferencje nauczycieli w obszarze doskonalenia zawodowego.

Year

Volume

Pages

103-129

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

author
  • Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Puławach

References

  • Banach C., Edukacja na tle procesów globalizacji, „Nowa Szkoła” 2009, nr 6.
  • Brzezińska A., Wiliński P., Psychologiczne uwarunkowania wspomagania rozwoju człowieka dorosłego, „Nowiny Psychologiczne” 1995, nr 1.
  • Clarke L., Zarządzanie zmianą, Gebethner & Ska, Warszawa 1997.
  • Dąbrowska L., Doskonalenie zawodowe nauczycieli, WP ZNP, Warszawa 2015.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2076843

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_15584_kpe_2021_9_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.