Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | Tom IX | 149-169

Article title

Dysfunkcjonalność i problemy współczesnej polskiej rodziny w świetle danych statystycznych i wspierających działań państwa

Authors

Content

Title variants

EN
Dysfunctionality and problems of the contemporary Polish family in the light of statistical data and supportive state actions

Languages of publication

Abstracts

EN
People constantly participate in the process of change, changing themselves as the reality around them is changing. The development of science and technology, and, what is related to this, the progressive social transformations bring with them changes extremely desirable by human, but also they bring many risks. Researchers draw attention to the alarming features of modernity, which include: consumerism, individualism and instrumentalism in interpersonal relations based on profit calculations. They write about human loneliness and progressing deconstruction in the approach to the issues of social life, which does not omit the family, whose quality of functioning determines the quality of life and development of its members. This article describes a dysfunctional family and presents statistical data illustrating problems of the contemporary family as well as activities of the Polish state aimed at supporting it.
PL
Człowiek nieustannie uczestniczy w procesie przemian, zmienia się on sam i jego rzeczywistość życia. Rozwój nauki i techniki, a co się z tym wiąże postępujące przeobrażenia społeczne, niosą ze sobą niezwykle pożądane przez człowieka zmiany, ale także wiele zagrożeń. Badacze zwracają uwagę na budzące niepokój cechy współczesności, do których należy konsumpcjonizm, indywidualizm oraz instrumentalizm w relacjach międzyludzkich oparty na kalkulacji zysku. Piszą o osamotnieniu człowieka oraz postępującej dekonstrukcji w podejściu do zagadnień życia społecznego nieomijającej także rodziny, której funkcjonowanie warunkuje jakość życia i rozwój jej członków. W tekście tym przedstawiono rodzinę dysfunkcjonalną oraz zaprezentowano dane statystyczne obrazujące problemy współczesnej rodziny, a także działania państwa polskiego skierowane na jej wspieranie.

Year

Volume

Pages

149-169

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

  • Uniwersytet Rzeszowski

References

  • Brągiel J., Zrozumieć skrzywdzone dziecko, Wyd. UO, Opole 1996.
  • Chodkowska M., Szymanek Z., Socjopedagogiczne konteksty wyuczonej bezradności [w:] Bezradność. Interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej, red. Z. Gajdzica, M. Rembierz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
  • Cudak H., Patologia życia rodzinnego [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, red. T. Pilch, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2006.
  • Kawula S., Pedagogiczna typologizacja rodzin [w:] Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, red. S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2076841

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_15584_kpe_2021_9_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.