PL EN


2020 | 15 | 10 | 272-281
Article title

„Jak u Pana Boga za piecem”. O dzienniku z Iranu Danuty Ireny Bieńkowskiej

Authors
Content
Title variants
„Jak u Pana Boga za piecem”. O dzienniku z Iranu Danuty Ireny Bieńkowskiej
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę analizy wspomnień Danuty Ireny Bieńkowskiej, które jako nastolatka napisała w Iranie (od października 1942 r. do połowy stycznia 1944 r.), gdzie przebywała z matką w obozach dla deportowanych z Rosji. Jej wspomnienia, tworząc ogólny obraz warunków i atmosfery w obozach w Teheranie i Ahwaz, akcentują ważne dla pisarki kwestie - zaangażowanie w naukę, harcerstwo, życie „społeczne i emocjonalne”. Juwenalia Bieńkowskiej, mające znaczenie dokumentu historycznego, w istotny sposób uzupełniają obraz tego mniej znanego poety emigracyjnego.
EN
The paper attempts to describe the memoir of Danuta Irena Bieńkowska, which she wrote as a teenager in Iran (from October 1942 to the middle of January 1944), where she stayed with her mother in camps for the deported from Russia. Herwritings, by creating a general image of conditions and atmosphere in the camps in Teheran and Ahwaz, emphasise issues important to the writer – involvement in science, scouting, “social and emotional” life. Bieńkowksa’s juvenilia, having the importance of a historical document, complement significantly the image of this lesser-known emigrant poet.
Year
Volume
15
Issue
10
Pages
272-281
Physical description
Dates
published
2020-12-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15584_tik_2020_21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.