PL EN


2020 | 15 | 10 | 387-400
Article title

Wacława Oszajcy poetycka kontemplacja arcydzieł malarstwa

Authors
Content
Title variants
Wacława Oszajcy poetycka kontemplacja arcydzieł malarstwa
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia poetycką refleksję Wacława Oszajcy na temat arcydzieł malarstwa światowego. W swoich lirykach kapłan-poeta opisuje obrazy należące do klasyków malarstwa: Mona Lisę Leonarda da Vinci, obrazy Rembrandta (Powrót syna marnotrawnego, Ofiara Abrahama), tryptyk Hansa Memlinga Sąd Ostateczny i Ostatnia wieczerza Salvadora Dali. Jego wiersze są bardzo krótkie, zawsze stanowią próbę uchwycenia dramatycznego charakteru sceny. Spośród analizowanych wierszy Oszajcy najciekawszy, najcenniejszy wydaje się utwór o wizerunku Rembrandta Powrót syna marnotrawnego. Sprowadza się on do oskarżenia tytułowego bohatera; autor pomija ważne tematy biblijne - miłosierdzie i skruchę. Poemat Oszajcy opisuje nie tylko arcydzieła malarstwa, ale służy także przywołaniu mniej znanych obrazów - Crayera czy Mariana Malarza.
EN
The article discusses poetic reflection of Wacław Oszajca on the masterpieces of world painting. In his lyric, the priest-poet describes paintings belonging to the classics of painting: Mona Lisa by Leonardo da Vinci, paintings by Rembrandt = (Return of the prodigal son, Sacrifice of Abraham), Hans Memling’s triptych The Last Judgment, and The Last Supper of Salvador Dali. His poems are very short, they are always an attempt to capture the dramatic character of the scene. Among the analyzed poems by Oszajcy, the most interesting, the most valuable one seems to be the work about the image of Rembrandt The return of the prodigal son. It brings accusation of the title character; the author omits important biblical themes - mercy and remorse. Oszajca’s poem describes not only masterpieces of painting, but also serves to recall the lesser known paintings – Crayer or Marian Malarz.
Year
Volume
15
Issue
10
Pages
387-400
Physical description
Dates
published
2020-12-28
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15584_tik_2020_29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.