PL EN


2020 | 15 | 10 |
Article title

Hypostases of Krzysztof Jaworski’s Poetry

Content
Title variants
Hipostazy poezji Krzysztofa Jaworskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article contains a hermeneutic analysis of Krzysztof Jaworski’s poetry. Jaworski is not only an attentive observer of contemporary social reality, a master of retrospection and an internal monologue but first and foremost he is a poet notafraid to ask moral questions. Key words such as truth, self-knowledge, wisdom were used here to present the aesthetic and ethical stratification, to describe the leitmotivs of the interpreted texts and to indicate the significant place of Jaworski’s works in Polish postwar poetry.
PL
Artykuł zawiera analizę hermeneutyczną liryki Krzysztofa Jaworskiego, bacznego obserwatora współczesnej rzeczywistości społecznej, poety moralnych pytajników, mistrza retrospekcji i monologu wewnętrznego. Słowa klucze: prawda, samopoznanie, mądrość posłużyły do przedstawienia stratyfikacji estetyczno-etycznej, opisu lejtmotywów interpretowanej twórczości i wskazania jej istotnie ważnego miejsca w najnowszej poezji polskiej.
Year
Volume
15
Issue
10
Physical description
Dates
published
2020-12-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15584_tik_2020_30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.