PL EN


2020 | 15 | 10 | 434-447
Article title

„Pozostałam niewidoczna”. O traumie i wykluczeniu w Krótkiej wymianie ognia Zyty Rudzkiej

Authors
Content
Title variants
„Pozostałam niewidoczna”. O traumie i wykluczeniu w Krótkiej wymianie ognia Zyty Rudzkiej
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą analizy funkcjonowania traumy i wykluczenia w prozie Krótka wymiana ognia Zyty Rudzkiej. Pisarka zastosowała poetykę opartą przede wszystkim na fragmentarycznych, niedopowiedzeniach i zróżnicowanej stylizacji językowej, ukazując trudność konstruowania opowieści problematyzujących kwestie starości, problem wykluczenia i „dziedziczenia” doświadczeń (po) holokaustowych. Autor Pałacu Cezarów udowadnia, że trauma z jednej strony zapisana jest w (starzejącym się) ciele człowieka, z drugiej starość (jako proces) może okazać się traumatycznym przeżyciem. Ponadto trauma może być konsekwencją stygmatyzacji społecznej, ale także wynikiem podjętych decyzji życiowych.
EN
The article is an attempt to analyze the motif of trauma and exclusion in Krótka wymiana ognia by Zyta Rudzka. The writer used poetics based primarily on fragmentarily, understatements and diversely language stylization showed the difficulty of constructing stories problematizing the scandal of old age, the problem of exclusion and “heredity” of (post)holocaust experiences. The author of Pałac Cezarów proves the trauma, on the one hand, is written in the (ageing) human body, and the other hand, old age (as a process) may turn out to be a traumatic experience. In addition, trauma can be a consequence of social stigmatization, but as well as the result of life decisions made.
Year
Volume
15
Issue
10
Pages
434-447
Physical description
Dates
published
2020-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15584_tik_2020_32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.