PL EN


2017 | 13 |
Article title

Kilka uwag do znowelizowanych Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski w kontekście zasad techniki legislacyjnej oraz znowelizowanego art. 240 § 1 kodeksu karnego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ustawa zmieniająca znowelizowany art. 240 kodeksu karnego wymusiła na KEP nowelizację dokumentu zatytułowanego Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia z dnia 8 października 2014 r. Celem tego artykułu jest przedstawienie w formie kilku uwag krytycznej oceny Wytycznych dokonanej w kontekście zasad techniki legislacyjnej oraz wspomnianej nowelizacji kodeku karnego.
EN
The law amending art. 240 of the Penal Code has forced Polish Bishop’s Conference to amend the document titled the Guideliens for preliminary canonical investigation in the case of acts against the sixth commandment of the Ten Commandments with a minor under the age of eighteen enacted on 8 October 2014. The purpose of this article is to present, in the form of several comments, a critical assessment of the Guidelines made in the context of the principles of the principles technique and the amendment of the Penal Code.
Year
Volume
13
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-15
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_acan_2221
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.