PL EN


2015 | 47 |
Article title

Wolność religijna w kontekście edukacji w Polsce. Relacje pomiędzy państwem polskim a Kościołem katolickim

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wierni Kościoła są jednocześnie obywatelami państwa. W konsekwencji są oni związani prawem dwóch społeczności, do których należą. Edukacja, jako bardzo istotna część ludzkiego dobra, jest w polu zainteresowania zarówno rządu państwa, jak i kościelnej hierarchii. Niestety, relacje pomiędzy władzami państwowymi a kościelnymi w tym obszarze nie są wolne od napięć. Zarówno państwo, jak i Kościół muszą być świadomi tej sytuacji i próbować stanowić takie prawo, które nie będzie stymulowało wrogich relacji pomiędzy stronami, lecz będzie pomagało we współpracy pomiędzy nimi na przedmiotowym polu. Artykuł prezentuje obowiązujące regulacje prawne dotyczące edukacji w Polsce i zawiera kilka postulatów skierowanych do obydwu wymienionych stron. Postulaty mogą pomóc w ustanowieniu lepszych relacji pomiędzy państwem i Kościołem oraz przyczynić się do lepszej ochrony wolności religijnej.
EN
The faithful of the Church are at the same time citizens of a state. As a result, they are bound by law of the two societies to which they belong. Education, as a very essential part of human good, is of interest to the two authorities: state government and church hierarchy. Unfortunately, relations between state and Church authorities in this field are not free of tensions. Both state and church lawmakers must be aware of the situation, and try to draft law that would expedite not a hostile interaction but rather cooperation in this field. The paper will present current legal regulations concerning education in Poland (Catholic Church and Polish state) and offer some postulates for both sides, helping to establish better relations and protect religious freedom.
Year
Volume
47
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-07-31
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_acr_1757
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.