PL EN


2016 | 48 |
Article title

Bóg i mass media w orędziach papieża Benedykta XVI na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na ważne i interesujące nauczanie papieża Benedykta XVI składają się m.in. orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Orędzia te pozwalają zapoznać się z właściwym Benedyktowi XVI rozumieniem odniesień między Bogiem i nowoczesnymi środkami przekazu myśli, komunikacji. To papieskie rozumienie zarazem stanowi wskazanie, jak do mediów podchodzić, jak z nich korzystać obecnie i w przyszłości. W opracowaniu uwzględniono papieską prezentację związków między Bogiem i współczesną cywilizacją, obraz Boga w omawianych orędziach oraz rozumienie mediów jako wielorako pozytywnie z Nim związanych.
EN
The important and interesting teaching of Pope Benedict XVI include, among others, the messages for World Communications Days. These messages allow know the proper for Benedict XVI understanding references between God and the modern means of communication. This papal understanding also provides an indication of how to approach the media, how to use them now and in the future. The study included the Pope’s presentation of the relationship between God and the modern civilization, the image of God in these messages and understanding of the media as in many ways positively associated with Him.
Year
Volume
48
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-05-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_acr_2019
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.