PL EN


2016 | 48 |
Article title

Jana Pawła II rozumienie człowieka jako wkład do wychowania do wartości na rzecz formacji do życia w rodzinie, narodzie i Kościele

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jan Paweł II w swoim nauczaniu poświęcił wiele miejsca człowiekowi jako osobie. Wskazywał, iż właśnie błędna antropologia jest jednym z problemów współczesnej cywilizacji. Jan Paweł II przypominał, iż człowiek potrzebuje przygotowania do życia w rodzinie, narodzie i Kościele, co stawia wysokie wymagania rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, duszpasterzom. Jednocześnie człowiek pozostaje osobą społeczną, nie istnieje tylko dla siebie, ale tworzy grupy, wspólnoty, społeczności. Z tej perspektywy prawidłowy rozwój człowieka domaga się współpracy różnych podmiotów i środowisk wychowawczych.
DE
John Paul II devoted a lot of attention to Man as a person in his teaching. He indicated that it is the false anthropology which is a problem of the contemporary civilization. John Paul II reminded us that Man needs to prepare for life in the family, nation and Church, which places high requirements for families, teachers, educators and priests. At the same time, Man remains a social being, does not exist only for him/herself but rather establishes groups, communities, societies. From this perspective, the proper development of Man demands cooperation of different entities and educational environments.
EN
John Paul II devoted a lot of attention to Man as a person in his teaching. He indicated that it is the false anthropology which is a problem of the contemporary civilization. John Paul II reminded us that Man needs to prepare for life in the family, nation and Church, which places high requirements for families, teachers, educators and priests. At the same time, Man remains a social being, does not exist only for him/herself but rather establishes groups, communities, societies. From this perspective, the proper development of Man demands cooperation of different entities and educational environments.
Year
Volume
48
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-05-30
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_acr_2022
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.