PL EN


2016 | 48 |
Article title

Perspektywy dla dziewic konsekrowanych żyjących w świecie wynikające z duchowości monastycznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule została podjęta refleksja nad teraźniejszością dziewic konsekrowanych. Po przedstawieniu specyfiki dziewic konsekrowanych żyjących w świecie została ukazana charakterystyka duchowości monastycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na brak drugorzędnego celu, uprzywilejowane miejsce modlitwy w życiu mniszym, realizowanej w dwóch formach: modlitwy liturgicznej oraz modlitwy prywatnej, stałość życia we wspólnocie i utrzymywanie się z własnej pracy. Zostało jeszcze zasygnalizowane zagadnienie teologii monastycznej. Wszystkie te aspekty były rozpatrywane w kontekście dziewic konsekrowanych.W części poświęconej modlitwie dziewic konsekrowanych została omówiona modlitwa liturgiczna (msza święta, spowiedź i kierownictwo duchowe, liturgia godzin) i modlitwa prywatna (adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego i rozmyślanie, specjalne nabożeństwo do Maryi).Całość artykułu kończą sugestie dla dziewic konsekrowanych inspirowane duchowością monastyczną.
EN
This article has been taken to reflect on the present consecrated virgins. After presenting the specifics of consecrated virgins living in the world, there were shown the characteristics of monastic spirituality, with particular attention to the lack of a secondary objective, the privileged place of prayer in the life of monks realized in two forms: liturgical prayer and private prayer, stability of life in the community and living from their own work. The question of monastic theology was signaled as well. All these aspects were considered in the context of consecrated virgins.In the section on the prayer of consecrated virgins there were discussed liturgical prayer (Mass, confession and spiritual direction, Liturgy of the Hours) and private prayer (Adoration of the Blessed Sacrament, reading of Scripture and meditation, a special devotion to Mary).The whole article ends with the suggestions for consecrated virgins inspired by monastic spirituality.
Year
Volume
48
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-05-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_acr_2024
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.