PL EN


2016 | 48 |
Article title

Wybrane problemy społeczne rodzin w oglądzie Jerzego Popiełuszki – diagnoza, ocena, próba rozwiązań. Studium socjologiczne

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problemy społeczne są definiowane między innymi poprzez rezonans społeczny, jaki wzbudzają w społeczeństwie, lub też wskazanie ich przez charyzmatyczne jednostki. W latach 80. XX wieku taką jednostką był ks. Jerzy Popiełuszko. Jego kazania uświadamiały istnienie określonych problemów, z którymi winna zmierzyć się ówczesna władza. Część tych problemów dotyczyła rodzin. Można je podzielić na trzy kategorie: łamanie zasad etycznych, problemy polityczno-gospodarcze, problemy społeczne. W tekście dokonano analizy przemówień Jerzego Popiełuszki, wskazując problemy, które wyróżniał w kategorii: łamanie systemu aksjologicznego. Problemy te wynikały z nieposzanowania godności osoby ludzkiej, niesprawiedliwości, braku wolności i zakłamania.
EN
Social problems are defined, inter alia, through social resonance arousing in society or being identified by charismatic individuals. In the 80s of the twentieth century, such an individual was Rev. Jerzy Popieluszko. His sermons arouse awareness of the existence of certain problems which should have been faced by the government. Some of those problems were related to families. They fall into three categories: violation of ethical principles, political and economic problems, and social problems. The text analyzes Jerzy Popieluszko’s speeches, emphasising the problems of families and being categorised by him as: breaking the axiological system. Those problems stemmed from the disrespect for human dignity, injustice, lack of freedom and hypocrisy.
Year
Volume
48
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-05-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_acr_2025
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.