PL EN


2016 | 48 |
Article title

The legislation of emperor Justinian (527–565) and itsPrawodawstwo cesarza Justyniana (527–565) i jego recepcja w rejonie karpacko-najdunajsko-pontyckim reception in the Carpathian-Danubian-Pontic space

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł dostarcza czytelnikowi wiadomości dotyczących recepcji prawa rzymskiego w rejonie karpacko-najdunajsko-pontyckim, a dokładnie mówiąc – dawnego prawa rzymskiego (ius antiquum), na podstawie wypowiedzi rzymskich jurystów o prawie, jego charakterze itp. Recepcja ta weszła w nową fazę podczas panowania Justyniana (527–565), któremu udało się opanować część terytorium na północ od Dunaju. Zarówno stare „Prawo ziemi”, jak i „nomokanony” (Pravila), które zawierają elementy prawa rzymskiego i bizantyjskiego, a także prawa zwyczajowego, potwierdzają, że ustawodawstwo Justyniana oraz towarzyszące mu komentarze wielkich prawników tamtego czasu były również rozpowszechniane w rejonie karpacko-najdunajsko-pontyckim.
EN
From this study, the reader will find out that the reception of the Roman Law, and especially of the old Roman Law (ius antiquum) – consisting of the utterances of Roman jurists about Law and its nature etc. – in the Carpathian-Danubian-Pontic space, went through a new phase during Justinian (527–565), who actually managed to master a part of the north-Danubian territory. Both the old “Law of the Land” and the “Nomocanons” (Pravila), which contain elements of Roman and Byzantine Law, and also of customary law, confirm that Justinian’s legislation – accompanied by comments by the great jurists of the time – was also disseminated in the Carpathian-Danubian-Pontic space.
Year
Volume
48
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-05-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_acr_2033
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.