PL EN


2017 | 49 |
Article title

Antydemoniczny charakter sakramentu Eucharystii

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Życie i dzieło Jezusa Chrystusa ma charakter zbawczy i wyzwalający z mocy złego ducha. Z tej perspektywy ustanowienie Eucharystii i dawanie się wiernym jako Pokarm to dzieła wybitnie antydemoniczne, które uwalniają spod władzy duchów ciemności i stanowią niezbędną pomoc zarówno dla chrześcijan w codziennej walce duchowej, jak i dla opętanych na drodze do uwolnienia.Również warstwa liturgiczna tego sakramentu zawiera wiele odniesień do chwalebnego zwycięstwa Chrystusa nad Szatanem i nieustanne błaganie o zachowanie ludzi od jego wpływu. Eucharystia nie stanowi jednak narzędzia do wyzwolenia opętanych z mocy demona, lecz jest fundamentalnym elementem procesu wyzwolenia poprzez egzorcyzm.
EN
The life and work of Jesus Christ are salvific and liberating from the power of the evil spirit. From this perspective, the institution of the Eucharist and giving Himself to the faithful as Nourishment are remarkably antidemonic deeds that free from the power of the spirits of darkness and are an indispensable aid for both Christians in the daily spiritual struggle and for the possessed on the path to liberation.Also liturgical feature of the Sacrament contains many references to the glorious victory of Christ over Satan and incessant begging to keep people away from his influence. However, the Eucharist is not a tool for the liberation of the possessed from the power of the demon but constitutes a fundamental element of the process of liberation through exorcism.
Year
Volume
49
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-06-15
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_acr_2401
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.