PL EN


2018 | 50 |
Article title

Antydemoniczny charakter sakramentu pokuty i pojednania

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sakrament pokuty i pojednania to kontynuacja zbawczej mocy Tajemnicy Paschalnej Chrystusa jako wielkiego dzieła pojednania człowieka z Bogiem, z bliźnimi, z samym sobą i z całym światem stworzonym. Jednoczy w ten sposób to, co zostało rozdzielone przez ludzki grzech, popełniony za podszeptem diabła. Przebaczenie i łaska otrzymane od Boga w tym sakramencie pozwala pokonać rozłam i podziały, które są znakiem rozpoznawczym działania złego ducha oraz wziąć udział w zwycięstwie Chrystusa nad grzechem, śmiercią i Szatanem. Sama struktura spowiedzi pozwala odkryć antydemoniczny charakter tego sakramentu oraz prawdziwą wolność dzieci Bożych w Chrystusie.
EN
The Sacrament of Penance and Reconciliation is the continuation of the saving power of the Paschal Mystery of Christ as a great work of reconciliation of man with God, with other people, with himself and with the whole created world. It unites in this way what has been separated by human sin, committed at the instigation of the devil. The forgiveness and grace received from God in this sacrament allows to overcome the disruption and divisions that are the hallmark of the evil spirit and to participate in the victory of Christ over sin, death and Satan. The very structure of confession allows to discover the antidemonic dimension of this sacrament and the true freedom of God’s children in Christ.
Year
Volume
50
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-05-15
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_acr_3282
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.