PL EN


2018 | 50 |
Article title

O niektórych uchybieniach legislacyjnych w nowym statucie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prawodawstwo jest sztuką. Wymaga ona ogromnej wiedzy na temat zasady prawa, ale także znajomości techniki redagowania aktów prawnych. Ze względu na szczególne znaczenie prawa w Kościele, każdy prawodawca kościelny musi dołożyć wszelkich starań, aby należycie wykonywać swoją pracę. Krytyka wyników jego działalności powinna być zawsze postrzegana jako wyraz szczerej troski o Kościół. W perspektywie technik legislacyjnych w niniejszym artykule przedstawiono analizę nowego statutu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który wszedł w życie 8 czerwca 2015 roku. Ogólny wniosek z rozważań jest taki, że statut, o którym mowa, został napisany bez większego poszanowania zasad dobrego prawodawstwa i powinien zostać wkrótce zmieniony.
EN
Legislation is an art. It requires a vast knowledge of the principles of law and also of the technique of legal drafting. Due to the special importance of law in the Church, a church lawgiver must try hard to do his job duly. Any critique of the outcome of his activity should be seen as an expression of sincere care for the Church. In the perspective of law drafting techniques, the paper offers an analysis of the new statute of the Pontifical University of John Paul II in Kraków, that went into force on June 8th 2015. The general conclusion is that the statue in question was made without much respect for rules of the good legislation and should be amended soon.
Year
Volume
50
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-05-15
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_acr_3293
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.