PL EN


2014 | 46 |
Article title

O postrzeganiu przez nauczycieli cech wybitnych intelektualnie uczniów z niepełnosprawnością

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podczas swojej pracy zawodowej nauczyciele spotykają rozwinięte intelektualnie dzieci, u których występuje jakaś forma niepełnosprawności. W Słowenii nie przeprowadzono jeszcze badań, które wykazałyby, jakie jest postrzeganie przez nauczycieli tych grup uczniów. W jakościowym badaniu przeprowadzono wywiad z nauczycielami, którzy mieli doświadczenie w pracy z takimi uczniami. Punktem zainteresowania były te cechy uczniów, które nauczyciele uważają za najczęściej się powtarzające. W badaniu skoncentrowano się także na odpowiedzi na pytanie, czy opis dokonany przez nauczycieli skupia się na mocnych stronach uczniów czy słabych. Nauczyciele poddani badaniu potrafili rozpoznać większość emocjonalnych i społecznych cech uczniów.
EN
The teachers meet a gifted child with a learning disability, a twice-exceptional student, during his or her career. In Slovenia there has not yet been carried out a research, which would examine teachers’ perceptions about this group of twice-exceptional students. In this qualitative research we interviewed teachers who have experience in teaching twice- exceptional students. We were interested in which characteristics of twice exceptional students were most commonly described by teachers. Also we were interested in examining if the teachers descriptions focus more on student's strengths or weaknesses. Participating teachers are able to recognize mostly emotional and social characteristics of twice exceptional students.
Year
Volume
46
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-06-15
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_acr_966
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.