PL EN


2018 | 24 | 2 |
Article title

Problemy integracyjne ludności napływowej na polskim Górnym Śląsku w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem publikacji  jest przedstawienie trudności związanych z asymilacją ludności przybywającej z innych regionów kraju, na polski Górny Śląsk w okresie międzywojennym.  Problemy migrantów zaznaczały się niemal na każdej płaszczyźnie życia publicznego, w szczególności ideologicznej, społecznej i państwowej.  Miało to związek z dwoma modelami integracji, występującymi na polskim Górnym Śląsku. Pierwszy, reprezentowany przez element napływowy, kierujący się przede wszystkim racjami ogólnokrajowymi,  kolidował ze schematem uznającym za podmiot wszystkich działań na Górnym Śląsku wyłącznie społeczność autochtoniczną. Owa odmienność znacznie utrudniała  wypracowanie spójnej tożsamości, a co za tym idzie generowała szereg innych antagonizmów, skutkujących atmosferą niechęci lub nawet wrogości; przykładem był długofalowy konflikt pomiędzy nauczycielstwem napływowym a Kościołem katolickim. Jednakże wszelkie niepowodzenia integracji na płaszczyźnie państwowej, rekompensowane były przez sukcesy w dziele integracji społecznej i związanym z nią aspektem demograficznym.
EN
The text of this article includes the issue of social integrity of the inflow population from other districts of Poland in the area of the Prussia Upper Silesia, included into the Polish state on the map. The chronological frames are indicated with the time of existence of the II Republic of Poland. The aspect of social integrity covered the issues connected with process of including different social groups with into Upper Silesia society and as a result of obtaining the possibilities, rights and services by them available only for local population. This process was not an obvious thing as it often meant the necessity to waive its identity by one or both parties understood as values, standards, traditions, customs, right, views, even the language.  A complex process of social integrity  was one of the most distinctive difficulties in this region.
Year
Volume
24
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_fhc_3306
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.