PL EN


2018 | 24 | 2 |
Article title

Program i projekty duszpasterskie Biskupa Wilhelma Pluty (1910 – 1986) w kontekście konfliktów z ówczesną władzą państwową i częścią duchowieństwa

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto zagadnienie programu i projektów duszpasterskich Biskupa Wilhelma Pluty (1910 – 1986) w kontekście konfliktów ówczesną z władzą państwową i częścią duchowieństwa. Analiza dostępnych źródeł pozwoliła wyodrębnić zakres zagadnień teologicznych i społecznych poruszanych przez Plutę oraz źródła inspiracji teologicznej. Jego program duszpasterski prowadził do formacji i towarzyszenia osobom świeckim oraz ich aktywnego zaangażowania w życie społeczne i działalność Kościoła rzymskokatolickiego. To stało się źródłem konfliktu. W oczach władzy stanowił zagrożenie dla przyjętego modelu politycznego, od duchownych wymagał zmiany w myśleniu o swojej tożsamości oraz zmiany w sposobie realizacji powołania poprzez duszpasterstwo oparte na relacji interpersonalnej i aktywnym, zaangażowanym towarzyszeniu osobom świeckim na drodze formowania sumienia. W rozwiązywaniu zaistniałych konfliktów rozstrzygającą rolę miała dojrzała osobowość Pluty.
DE
Der Artikel diskutiert die Frage des Programms und der pastoralen Projekte von Bischof Wilhelm Pluta (1910 - 1986) im Kontext der Konflikte mit der damaligen Regierung und einem Teil des Klerus. Die Analyse der vorhanden Quellen erlaubte die Unterscheidung der von Pluta aufgeworfenen theologischen und sozialen Fragen und der Quellen seiner theologischen Inspiration.Sein pastorales Programm führte zur Formation und Begleitung von Laien und zu ihrer aktiven Beteiligung am gesellschaftlichen Leben und den Initiativen der römisch-katholischen Kirche. Dies ist zu einer Konfliktquelle geworden. In den Augen der Regierung stellte er in der Frage das angenommene politische Modell, denn der Klerus erforderte ein Umdenken über seine Identität und eine Änderung der Art und Weise, wie er seine Berufung durch Seelsorge umsetzt. Bei der Lösung der Konflikte spielte die reife Persönlichkeit von Pluta eine entscheidende Rolle.
Year
Volume
24
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_fhc_3307
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.