PL EN


2018 | 24 | 1 |
Article title

Infanticide and the Conflicts in Early Modern South Bohemia (1690–1710). Five Women from Jindřichův Hradec

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nowożytne śledztwa w sprawie morderstw dzieci charakteryzowały się wieloma konfliktami i walkami na różnych poziomach organizacji społecznej. Źródła, takie jak ballady czy pamflety, publikowane w gazetach dużego formatu, ukazują dzieciobójstwo jako kwestię, którą żywo interesowała się opinia publiczna. Widać było w tym konflikt między nowożytnym ideałem matki i życiem rodzinnym a samotnymi matkami z niechcianymi dziećmi. Moralizatorskie pamflety przywoływały takie cnoty macierzyństwa, jak samopoświęcenie, troska o innych czy ekonomiczna i społeczna odpowiedzialność, jednocześnie krytykując matki dzieciobójczynie. Co więcej, w tych źródłach można doszukać się konfliktów, antypatii i personalnych konfrontacji między członkami rodziny a kochankami. Wydarzenia poprzedzające zbrodnię dzieciobójstwa to przede wszystkim niesnaski między partnerami seksualnymi, przemoc i słowne zniewagi. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza kontekstualna pięciu spraw sądowych dotyczących dzieciobójstwa, które to postępowania miały miejsce w południowej Bohemii w latach 1690–1710.
EN
Early Modern Child-Murder Investigations Were Characterized by Many Conflicts and Struggles on Different Levels of the Social Organization. Sources like broadside ballads or pamphlets highlighted the infanticide as a matter of considerable public concern. There the conflict between idea of early modern motherhood and family life and the everyday life of single-mothers dealing with unwanted children was apparent. These moralizing pamphlets were describing virtues of motherhood like self-sacrifice, solicitude, economic and social responsibility and on the other hand authors criticized murdering mothers. Finally, conflicts, antipathy and personal confrontations between members of the family and sexual partners can be traced in these sources. Events prior the crime can be characterized by disagreements between sexual partners, violence and verbal abuse. This contextual analysis of conflicts in five infanticide proceedings from south Bohemia (1690–1710) is the centre of the paper.
Year
Volume
24
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-06-30
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_fhc_3322
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.