PL EN


Journal
2017 | 45 |
Article title

Umiar, praca i jej owoc w społeczeństwach konsumpcyjnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Umiar – traktowany tradycyjnie jako wartość – w społeczeństwach konsumpcyjnych wydaje się być inaczej rozumiany lub też zanikać, przestaje być czymś pożądanym i wynagradzającym trud związany z pracą. Według Jeana Baudrillarda, współczesnego filozofa francuskiego, logiczne podejście do zdobywania dóbr i przedmiotów, w którym praca poprzedza jej owoce, ulega we współczesnych społeczeństwach dekonstrukcji. Obowiązującą normą staje się powszechne kredytowanie, posiadanie wszystkiego natychmiast i bez wysiłku, zaznacza się brak umiaru i wzrost postaw hedonistycznych. Celem artykułu jest analiza zjawisk, które prowadzą do odwrócenia porządku (praca poprzedza jej owoce, tak jak przyczyna skutek) oraz tworzenia się nowej etyki, w której praca, oszczędność, gospodarność, umiar nie są postrzegane jako wartości dające możliwość zdobywania i powiększania statusu materialnego.
EN
Moderation, traditionally considered to be a value, in consumer societies seems to be understood differently or disappear altogether; overall, it ceases to be something desirable or something rewarding the hardship which ensues from work. According to Jean Baudrillard, contemporary French philosopher, a logical approach to commodities and objects in which work precedes its fruit, nowadays, is undergoing a severe deconstructive process. Phenomena such as buying on credit, as well as acquiring objects immediately and without any effort are becoming an abiding norm, whereas a lack of moderation and a growth in hedonistic attitudes are on a noticeable increase. The aim of this article is an analysis of the phenomena which lead to a subversion of a traditionally established logic – work precedes its fruit just as cause precedes its result. The article focuses on the new ethics begotten by consumer societies; the ethics in which work, frugality, thrift and moderation are no longer perceived as values which enable us to gain and enlarge our social status.
Journal
Year
Volume
45
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_lie_2337
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.