PL EN


Journal
2018 | 48 | 2 |
Article title

The Problem of Political Religion

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor artykułu podjął kwestię fundamentalnego problemu religii, którym jest sprzeniewierzenie się swej podstawowej funkcji duchowej (zbawczej) i skoncentrowanie się na realizacji funkcji zastępczych, zwłaszcza w obszarze polityki. Jej wyrazem jest powstanie religii politycznej, rozumianej jako forma umieszczania polityki w służbie religii lub religii w służbie polityki. Artykuł został podzielony na trzy części, w których przedstawiono naturę samej religii (1), wybrane zagrożenia związane z jej upolitycznieniem (2) oraz podstawowe sposoby zapobiegania powstawaniu i utrzymaniu religii politycznej (3).
EN
The author of the article addressed the issue of the fundamental problem of religion, which is embezzlement of its basic spiritual (saving) function and focus on the implementation of substitute functions, especially in the area of politics. Its expression is the emergence of a political religion, understood as a form of placing politics in the service of religion or religion in the service of politics. The article has been divided into three parts, which present the nature of religion itself (1), selected threats related to its politicization (2) and the basic ways of preventing the emergence and maintenance of political religion (3).
Journal
Year
Volume
48
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-02-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_lie_2784
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.