PL EN


Journal
2019 | 49 | 1 |
Article title

Uczciwość i rzetelność w zawodzie prawnika

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W poniższej pracy zostanie podjęta próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czym jest uczciwość i rzetelność w zawodzie prawnika oraz jakimi cechami powinien charakteryzować się uczciwy i rzetelny prawnik. Przy analizowaniu tych dwóch pojęć zostaną przedstawione odwołania do tekstów filozoficznych oraz kodeksów zawodowych zawodów prawniczych. W pracy wielokrotnie podkreślane jest to, że zarówno uczciwość, jak i rzetelność są zasadami, bez których prawnik nie może właściwie wykonywać swoich zawodowych obowiązków.
EN
In this paper the author will attempt to answer a question of what honesty and diligence mean in the profession of a lawyer, as well as what traits should be possessed by an honest and diligent lawyer. When analysing these two terms, references will be mad to philosophical texts and codes of practice for legal professions. It is repeatedly stressed in the paper that both honesty and diligence are principles without which lawyers can not properly per form their professional duties.
Keywords
Journal
Year
Volume
49
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-11-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_lie_3443
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.