PL EN


Journal
2019 | 50 | 2 |
Article title

Pozytywne implikacje myśli Fryderyka Nietzschego dla chrześcijaństwa post mortem Dei. Próba analizy

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł bada, czy Nietzsche, niewątpliwie przeciwny chrześcijaństwu, które widział, jest także daleki od sedna chrześcijaństwa i wiary ewangelicznej. Czy jego koncepcje mogą być wskazówką dla człowieka próbującego znaleźć ślady Boga w czasie post mortem Dei? Przy próbie odpowiedzi na powyższe pytania pomocna będzie ­analiza dzieł Nietzschego.Na zakończenie artykuł wykaże, że burzliwe, niespokojne, otwarte, odważne i wciąż łamiące zwykłe myślenie Nietzschego, które nie boi się nocy, może stać się rodzajem szlaku w poszukiwaniu Boga, którego nie można uchwycić w siatkę pojęć. Może ono także stanowić strumień oczyszczający chrześcijaństwo i kierujący je z powrotem ku źródłom ewangelicznym. Może również pomóc chrześcijanom zastanowić się nad własną wiarą.
EN
The article examines whether Nietzsche – who was against the Christianity he saw – is just as far from the heart of Christianity and the Gospel faith? And whether his concepts can be helpful for a man seeking God’s footsteps in post mortem Dei time? Analysis the works of Nietzsche will be helpful when trying to answer the these questions.In conclusion the article will show that restless, open, courageous and still breaking the usual patterns Nietzsche’s thinking which is not afraid of the night, it may become a trail in search of the God, which can not be grasped in the concepts. And it can be a stream purifying Christianity, directing it back to the Gospel sources. And Nietzsche’s thoughts can be helpful for Christians too, to they reflect on their faith.
Keywords
Journal
Year
Volume
50
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_lie_3485
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.