PL EN


2012 | 4 |
Article title

Grecy we Lwowie: zapomniani obywatele

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Lwów będący ważnym centrum życia ekonomicznego na pograniczu polsko-ukraińskim daje doskonałą okazję do badań nad historią małych grup etnicznych mieszkających na tym terenie od czasów wczesnego średniowiecza. O Grekach jako zwartej grupie, posiadających własną tożsamość etniczną, a mieszkających na stałe we Lwowie, możemy mówić od drugiej połowy XVI wieku. Chociaż przybywali tutaj już po upadku Konstantynopola w 1453 roku, to przez długi czas jako chrześcijanie prawosławni zmuszeni byli wybierać między utratą tożsamości religijnej a przyłączeniem się do grona prawosławnych Rusinów. Zróżnicowanie Greków mieszkających we Lwowie w XVI i XVII wieku – poddanej analizie w niniejszym artykule – odzwierciedla aktywność tej grupy, wśród której wyróżnić można kupców, przyjeżdżających czasowo, kupców posiadających stałe placówki, nauczycieli, rzemieślników i innych.
EN
An important center of economic life located on the Polish-Ukrainian border, Lvov offers the opportunity to conduct research into the history of small ethnic groups living in that area since the early Middle Ages. Greeks can be referred to as a tight group with their own ethnic identity, and at the same time living permanently in Lvov, since the second half of the 16ᵗʰ century. Although they arrived here after the fall of Constantinople, in 1453, being Orthodox Christians, they were forced to choose between losing their religious identity and joining a group of Orthodox Ruthenians for a long time. The diversity of the Greeks living in Lvov in the 16ᵗʰ and 17ᵗʰ centuries – analyzed in the article – is reflected in the activity of this group, among which we can distinguish temporal merchants, merchants with permanent shops, teachers, craftsmen and others.
Keywords
Year
Volume
4
Physical description
Dates
published
2012
online
2012-12-03
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_ochc_1030
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.