PL EN


2016 | 8 |
Article title

Tatarzy z Bohonik i Kruszynian. Tożsamość, asymilacja, współczesne wyzwania

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tatarzy osiedleni w Bohonikach i Kruszynianach przeszli długi proces asymilacji, zachowując pewne cechy kultury swych przodków i przyswajając wiele elementów kultury miejscowej. Wielowiekowe tradycje wojskowe pogłębiły ich więź z Polską, która jest dla nich jedyną ojczyzną. Podczas badań przeprowadzonych w 2015 roku zostały postawione na nowo pytania o ich tożsamość etniczną, której kluczowymi elementami są wyznawany islam oraz wspólne pochodzenie. Skupiono się również na aktualnych problemach, z jakimi musiała zmierzyć się społeczność tatarska. Artykuł wskazuje równocześnie na charakterystyczne i unikatowe cechy tatarskiego islamu, przesiąkniętego wpływami lokalnymi.
EN
Tartars who settled in Bohoniki and Kruszyniany underwent a long process of assimilation, still preserving some features of the culture of their ancestors and absorbing many elements of the local culture. Centuries­‑old military traditions deepened their bond with Poland, which is the only motherland for them. During research conducted in 2015 questions were renewed as to their ethnic identity, whose main elements are Islam and mutual origin. The researchers focused also on contemporary problems that Tartarian community had to face. At the same time, the article points out characteristic and unique features of Tartarian Islam permeated by local influences.
Year
Volume
8
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-11-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_ochc_2200
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.