PL EN


2015 | 13 |
Article title

Podstawowe założenia Światowych Dni Młodych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawowe założenia Światowych Dni Młodych formowały się na przestrzeni trzech ostatnich pontyfikatów. Idea tego wydarzenia zrodziła się z pasterskiej troski Jana Pawła II o młodych. Rozpoznał on, że entuzjazm młodych jest jednocześnie wspaniałym środkiem budującym jedność między różnymi kulturami. Widział też, że to działanie duszpasterskie musi być kościelne, uniwersalne i młodzież musi być w nim głównym protagonistą. Papież Benedykt, podkreślając katolickość i uniwersalność Światowych Dni Młodzieży, wyakcentował rolę wolontariatu, adoracji i sakramentu pojednania. Papież Franciszek podkreślił braterstwo, święto wiary i misję młodych we współczesnym świecie. ŚDM są zatem wydarzeniem bardzo kompleksowym, ale koniecznym w panoramie życia dzisiejszego Kościoła.
EN
The main principles of the World Youth Days were formed during the last three pontificates. The idea of this event was born from the pastoral care of John Paul II for the youth. He recognized that youth enthusiasm is simultaneously wonderful means for building unity among different cultures. He had also seen that this pastoral action had to be ecclesiastical, universal and youth has to be the main protagonist in it. Pope Benedict underlining Catholicism and universality emphasized the part of voluntarism, adoration and Sacrament of Reconciliation. Pope Francis emphasized brotherhood, celebration of faith and youth mission in our modern world. World Youth Days are therefore composite unity events but necessary in panorama of today life of the Church.
Year
Volume
13
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-09-01
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_pms_1112
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.