PL EN


2016 | 14 |
Article title

Feliks Nowowiejski (1877–1946) – patron roku 2016. Poznańskie lata – miłość odwzajemniona?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Feliks Nowowiejski – kompozytor, dyrygent, wirtuoz organista, inicjator przedsięwzięć o wydźwięku patriotycznym – po uzyskaniu przez Polskę niepodległości osiedlił się w Poznaniu. W swoim dorobku kompozytorskim miał już formy oratoryjne, kantaty, msze, pieśni i drobne utwory organowe. W Poznaniu rozwinął działalność jako dyrygent i kompozytor utworów operowych i scenicznych oraz solowych utworów organowych o charakterze koncertowym. Położył też duże zasługi jako organizator życia muzycznego. Środowisko odwdzięczało się z jednej strony ogromnym uznaniem, z drugiej – nie szczędziło krytyki. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu dynamiczna i nietuzinkowa indywidualność artysty i jego dokonania zostawiły ślad na dzisiejszym życiu muzycznym Poznania.
EN
Feliks Nowowiejski – composer, conductor, virtuoso organist, initiator of projects with patriotic outcome. After gaining independence by Poland he settled down in Poznań. In his compositional output he already had forms of oratorios, cantatas, masses, songs and minor works for organ. In Poznań he developed activities as a conductor and composer of operas and stage forms and solo organ works with concerto background. He had a great role as an organizer of musical life. Community on one hand was giving him a great appreciation, but on the other treated him with criticism. The article is an attempt to answer the question to what extent he was a dynamic and unusual individuality of the artist and his achievements have left a mark on present musical life of Poznań.
Year
Volume
14
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-11-20
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_pms_1842
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.