PL EN


2016 | 14 |
Article title

Rękopis „Mszy D-dur” Franza Danziego ze zbiorów muzykaliów gidelskich

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy rękopisu Mszy niemieckiego kompozytora Franza Danziego (1763–1826), wchodzącej w skład muzykaliów gidelskich przechowywanych w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie.We wstępie artykułu dokonano krótkiej charakterystyki zachowanych muzycznych rękopisów gidelskich. Następnie przedstawiono sylwetkę kompozytora, jego życiorys, działalność artystyczną jako instrumentalisty oraz kompozytora.W dalszej części artykułu opisano zachowany rękopis Mszy niemieckiego kompozytora – stan manuskryptu, zachowane głosy orkiestrowe i chóralne, notatki sporządzone na rękopisie przez kopistę oraz kapelmistrzów.Ostatni podrozdział jest krótką analizą wszystkich części cyklu mszalnego pod względem ich budowy formalnej.
EN
The article concerns a manuscript of a Mass by the German composer Franz Danzi (1763–1826) that is part of the Gidle musical collections stored in the Archives of the Polish Province of the Dominican Order in Krakow. In the introduction, the article presents a brief characterization of the surviving musical manuscripts from Gidle. It moves on to consider the figure of the composer, touching on his biography and a description of his artistic activity as an instrumentalist and composer. The rest of this article describes the surviving manuscript of the Mass written by this composer, including descriptions of the present state of the manuscript, of preserved orchestral and choral parts, and of notes made on the manuscript by the copyist and conductors. The last section is a brief analysis of all the parts of the Mass cycle, with reference to its formal construction.
Year
Volume
14
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-11-20
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_pms_1843
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.